Koniec remontu ul. Kozłowskiej

0
355
Fot. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Blisko 500 metrów liczy wyremontowany odcinek w ciągu ul. Kozłowskiej. Rezultatem 9-miesięcznego remontu jest nowa nawierzchnia drogi, chodnik i ścieżka rowerowa.

Ulica doczekała się także kanalizacji deszczowej, przebudowy gazociągu, sieci energetycznych i teletechnicznych, wodociągu i kanalizacji. Pojawiło się tam także oświetlenie uliczne.

Koszt inwestycji wyniósł niemal 5 mln zł, z czego 2 mln zł pochodziło z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych, a kolejne 1,24 mln zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostała część kwoty pochodziła z miejskiego budżetu.

Inwestycja czeka już tylko na oficjalny odbiór.

Oglądaj „Flesza” o pełnej godzinie. Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci Imperium Telecom.