Świąteczna dobroczynność – To nie tylko dobry uczynek, ale i mniejszy podatek dochodowy

0
283

Świąteczny czas to okres, kiedy chętniej wspieramy akcje charytatywne. Co roku powiększa się grono wolontariuszy i osób pragnących wesprzeć potrzebujących, przekazując im nie tylko produkty żywnościowe, ale również środki finansowe w postaci darowizny.

Warto przy tej okazji pamiętać, że w złożonym zeznaniu podatkowym mamy możliwość odliczenia od dochodu kwot przekazanych darowizn.

Jeśli w 2020 r. wsparłeś organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego, przekazałeś darowiznę na cele kultu religijnego, krwiodawstwa, zakupiłeś materiały dydaktyczne lub środki trwałe w ramach darowizn na kształcenie zawodowe, czy przekazałeś darowiznę na przeciwdziałanie COVID-19, to możesz skorzystać z tego tytułu z odliczenia. Aby to zrobić powinieneś dołączyć do zeznania podatkowego PIT-37, PIT-36, PIT-36L lub PIT-28 załącznik PIT/O.

Rozliczając w przyszłym roku zeznanie podatkowe należy wskazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego. Dla wypełnienia tego ostatniego warunku konieczne jest posiadanie dowodów, z których wynika wysokość poniesionych wydatków, tj.:

  • w przypadku darowizny pieniężnej – dowód wpłaty na rachunek,
  • w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu,
  • w przypadku darowizny na cele krwiodawstwa – zaświadczenie np. regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

W zeznaniu odliczamy pełną kwotę lub wartość przekazanej darowizny, ale nie więcej niż 6% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym. Bez limitu są odliczenia z tytułu przekazanej darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Oglądaj „Flesza” o każdej pełnej godzinie. Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci Imperium Telecom.