Społecznicy broniący Wilczych Dołów nie składają broni

0
177
Marzec 2021

Mimo, że z nieoficjalnych informacji wynika, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała zgodę na niszczenie niektórych siedlisk chronionych gatunków ptaków w związku z budową zbiornika przeciwpowodziowego.

Stowarzyszenie Zdrowe Miasto nie otrzymało jeszcze potwierdzenia tej informacji dlatego opublikowało w Internecie List Otwarty w którym sygnatariusze napisali m.in.: My, niżej podpisani, specjaliści, pasjonaci i popularyzatorzy z dziedziny biologii, a także sympatycy przyrody zatroskani groźbą jej uszczerbku, niniejszym zwracamy się z apelem o uczynienie wszystkiego, co w Państwa mocy, w celu uratowania od dewastacji terenu Wilczych Dołów w Gliwicach w dolinie potoku Wójtowianka, zagrożonego zniszczeniem w związku z planami budowy zbiornika przeciwpowodziowego.

Stowarzyszenie list skierowało do wiadomości: Prezydenta i Rady Miasta Gliwice, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Ministra Środowiska i Klimatu, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz innych osób i instytucji mających wpływ na sytuację Wilczych Dołów.

Słuchaj Radia, Oglądaj Telewizję Imperium! Kamera na miasto i jego mieszkańców tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci IMPERIUM Telecom.