Lokale gastronomiczne nie zapłacą koncesji? O losie restauratorów zadecydują radni

0
474

Na najbliższej sesji Rady Miasta Gliwice, która zaplanowana jest na 18 lutego radni będą omawiać projekt uchwały zwolnienia z opłaty pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych.

Podobne rozwiązanie wprowadziły już Bytom i Tychy. W Zabrzu projekt czeka na uchwalenie radnych.

Pandemia sprawiła, że przedsiębiorcy prowadzący lokale gastronomiczne mają trudną sytuację finansową. Władze starają się pomóc za pomocą instrumentów, które daje im prawo. W tym przypadku zaproponowano projekt uchwał znoszącej opłatę pierwszej raty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w tych lokalach.

Możliwość taką dała samorządom nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W Gliwicach jest 166 punktów gastronomicznych, które mogłyby skorzystać z tego rozwiązania.

Jeśli uchwała zostanie podjęta, przedsiębiorcy prowadzący lokale gastronomiczne na terenie Gliwic zostaną zwolnieni z raty obejmującej okres od 1 stycznia do 30 kwietnia br. Oznacza to, że środki za przedmiotowe zezwolenia, które wpłacili na konto Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostaną im zwrócone. Z oświadczeń dotyczących sprzedaży alkoholu w 2020 roku złożonych przez przedsiębiorców wynika, że będzie to kwota 175 800 zł.