Jedna oferta w przetargu na przebudowę alei Mickiewicza. ZDM nie wyklucza podpisania umowy z wykonawcą w ciągu najbliższych tygodni

0
370
Fot. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

W postępowaniu przetargowym na przebudowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei Mickiewicza, jako jedyna ofertę złożyła firma A-Propol z Gliwic. ZDM nie wyklucza, że po przeprowadzeniu badania i oceny oferty, podpisanie umowy z wykonawcą byłoby możliwe w ciągu najbliższych tygodni.

Zakres prac obejmie kompleksową przebudowę całego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei. Przetarg zakłada konieczność całkowitej wymiany nawierzchni, przebudowę oświetlenia, zmianę lokalizacji małej architektury, a także projekt zagospodarowania zieleni.

Wykonawca będzie miał 12 miesięcy na uzyskanie pozwolenia na budowę. Natomiast projektant będzie musiał uzyskać decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie robót budowlanych, w sąsiedztwie szpaleru lip, znajdującego się pod ochroną konserwatorską.

Prace obejmą cały, około 750-metrowy odcinek alei Mickiewicza – od ronda im. Prof. Stanisława Fryzego do ul. Zawiszy Czarnego.

O sprawie pisaliśmy TUTAJ.

Oglądaj „Flesza” o każdej pełnej godzinie. Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci Imperium Telecom.