Za nami pierwszy, powiatowy Piknik Militarny

W minioną sobotę przy jeziorze w Niewieszu odbył się Piknik Militarny Powiatu Gliwickiego, który został zorganizowany w ramach obchodów 25-lecia tego powiatu.

Wydarzenie to otworzył Starosta Powiatu Gliwickiego – Włodzimierz Gwiżdż.

Głos zabrał m.in. wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.

Głównym punktem programu była prezentacja klas mundurowych ze szkół w Pyskowicach i Knurowie.

Miały też miejsce prezentacje jednostek i zakładów wojskowych, organizacji militarnych oraz pro obronnych, a także grup rekonstrukcyjnych.

Patronat nad wydarzeniem sprawowali Minister Obrony Narodowej i Wojewoda Śląski.

Kamery IMPERIUM

Reklama