Informacje o nadawcy

Siedziba i dane kontaktowe:
IMPERIUM Media Sp. z o.o.
ul. Floriańska 23, 44-100 Gliwice
mail: [email protected]
tel. 32 307 34 04, 32 301 00 04
imperiummedia.pl
NIP: 6312656972
REGON: 361198181
KRS: 0000552297

IMPERIUM Media Sp. z o.o. podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej.
Beneficjentem rzeczywistym IMPERIUM Media Sp. z o.o. jest Czesław Chlewicki.
Wspólnicy: Czesław Chlewicki – 92% udziałów, Agnieszka Chlewicka-Bac – 8% udziałów.
Powiązana kapitałowo z firmą:

 1. IMPERIUM Telecom Czesław Chlewicki www.eimperium.pl
 2. Lanckorona Art Sp. z o.o.

Zarząd Spółki:
mgr inż. Czesław Chlewicki – Prezes Zarządu
mail: [email protected]
tel. 730 123 253

mgr Agnieszka Chlewicka-Bac – Prokurent
mail: [email protected]

Działalność nadawcy IMPERIUM Media Sp. z o.o. ul. Floriańska 23, 44-100 Gliwice:

 1. Nadawca Radiowy programu „Radio IMPERIUM”. Rozgłośnia Radiowa nadaje cyfrowo na fali DAB+ i w Internecie www.radioimperium.pl
 2. Nadawca Telewizyjny kanału „Telewizja IMPERIUM”. Stacja Telewizyjna nadaje w Sieci Kablowej IMPERIUM Telecom Czesław Chlewicki www.eimperium.pl i w Internecie www.tvimperium.pl
 3. Nadawca Telewizyjny kanału „Telewizja IMPERIUM Kronika”. Stacja Telewizyjna nadaje w Sieci Kablowej IMPERIUM Telecom Czesław Chlewicki www.eimperium.pl i w Internecie www.tvimperium.pl
 4. Publikuje „Obraz z Kamer na Żywo” pod nazwą „Kamery IMPERIUM” w Internecie imperiummedia.pl
 5. Publikuje materiały dziennikarskie w dzienniku imperiummedia.pl
 6. Publikuje materiały dziennikarskie (video) na youtube.com/@tvimperium
 7. Publikuje materiały dziennikarskie (audio) na soundcloud.com/radioimperium
 8. Publikuje materiały dziennikarskie w serwisie społecznościowym facebook.com/RadioTelewizjaImperium/
 9. Publikuje materiały dziennikarskie w serwisie społecznościowym instagram.com/radio.telewizja.imperium/

Radio

Radio IMPERIUM nadaje cyfrowo na fali DAB+ z nadajników w Katowicach oraz testowo w Gliwicach, Wrocławiu, Opolu, Krakowie, Bielsku Białej, Nowym Sączu i w Internecie radioimperium.pl

Kontakt:
Radio IMPERIUM
ul. Floriańska 23, 44-100Gliwice
mail: [email protected]
tel. redakcji radia: 730 123 241
tel. na antenę radia: 730 123 202
Red. Prowadzący – Adam Żaak

Red. Naczelny – Czesław Chlewicki
mail: [email protected]

Radio IMPERIUM nadaje na podstawie Koncesja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 770/2020-R wydanej 21.02.2020 r. „Na rozpowszechnianie programu w sposób rozsiewczy, cyfrowy naziemny w lokalnym multipleksie DAB+ w Katowice”

Nadawcą Radia IMPERIUM jest IMPERIUM Media Sp. z o.o. ul. Floriańska 23, 44-100 Gliwice

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Telewizja IMPERIUM

Telewizja IMPERIUM – nadaje całodobowo w Sieciach Kablowych
IMPERIUM Telecom www.eimperium.pl i w Internecie www.tvimperium.pl

Kontakt:
Telewizja IMPERIUM
ul. Floriańska 23, 44-100 Gliwice
mail: [email protected]
Redakcja telewizji tel. 730 123 656
Red. Programowy – Agnieszka Baron-Twarkowska

Red. Naczelny – Czesław Chlewicki
mail: [email protected]

Telewizja IMPERIUM nadaje na podstawie Koncesji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 536/K/2022-TK wydanej 04.07.2022 r. „Na rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych programu telewizyjnego pod nazwą „IMPERIUM”

Nadawcą Telewizji IMPERIUM jest IMPERIUM Media Sp. z o.o. ul. Floriańska 23, 44-100 Gliwice

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 01-015 Warszawa, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

Telewizja IMPERIUM Kronika

Telewizja IMPERIUM Kronika – nadaje całodobowo w Sieciach Kablowych
IMPERIUM Telecom www.eimperium.pl i w Internecie www.tvimperium.pl

Kontakt:
Telewizja IMPERIUM Kronika
ul. Floriańska 23, 44-100 Gliwice
mail: [email protected]
Redakcja telewizji tel. 730 123 656
Red. Programowy – Agnieszka Baron-Twarkowska

Red. Naczelny – Czesław Chlewicki
mail: [email protected]

Telewizja IMPERIUM Kronika nadaje na podstawie Koncesji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 853/2023-TK wydanej 21.11.2023 r. „Na rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych programu telewizyjnego pod nazwą „IMPERIUM Kronika”

Nadawcą Telewizji IMPERIUM Kronika jest IMPERIUM Media Sp. z o.o. ul. Floriańska 23, 44-100 Gliwice

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 01-015 Warszawa, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9