Informacje o nadawcy

Siedziba i dane kontaktowe:
IMPERIUM Media Sp. z o.o.
ul. Floriańska 23, 44-100 Gliwice
mail: [email protected]
tel. 32 307 34 04, 32 301 00 04
imperiummedia.pl
NIP: 6312656972
REGON: 361198181
KRS: 0000552297

IMPERIUM Media Sp. z o.o. podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej.
Beneficjentem rzeczywistym IMPERIUM Media Sp. z o.o. jest Czesław Chlewicki.
Wspólnicy: Czesław Chlewicki – 92% udziałów, Agnieszka Chlewicka-Bac – 8% udziałów.
Powiązana kapitałowo z firmą IMPERIUM Telecom Czesław Chlewicki www.eimperium.pl

Zarząd Spółki:
mgr inż. Czesław Chlewicki – Prezes Zarządu
mail: [email protected]
tel. 730 123 253

mgr Agnieszka Chlewicka-Bac – Prokurent
mail: [email protected]

Działalność nadawcy IMPERIUM Media Sp. z o.o. ul. Floriańska 23, 44-100 Gliwice:

  1. Nadawca Telewizyjny kanału „Telewizja IMPERIUM”. Stacja Telewizyjna nadaje w Sieci Kablowej IMPERIUM Telecom Czesław Chlewicki www.eimperium.pl i w Internecie www.tvimperium.pl
  2. Nadawca Radiowy programu „Radio IMPERIUM”. Rozgłośnia Radiowa nadaje cyfrowo na fali DAB+ i w Internecie www.radioimperium.pl
  3. Publikuje „Obraz z Kamer na Żywo” pod nazwą „Kamery IMPERIUM” w Internecie imperiummedia.pl
  4. Publikuje materiały dziennikarskie w dzienniku imperiummedia.pl
  5. Publikuje materiały dziennikarskie (video) na youtube.com/@tvimperium
  6. Publikuje materiały dziennikarskie (audio) na soundcloud.com/radioimperium
  7. Publikuje materiały dziennikarskie w serwisie społecznościowym facebook.com/RadioTelewizjaImperium/
  8. Publikuje materiały dziennikarskie w serwisie społecznościowym instagram.com/radio.telewizja.imperium/

Telewizja

Telewizja IMPERIUM – Jedyna Gliwicka Telewizja nadaje całodobowo w Sieciach Kablowych
IMPERIUM Telecom www.eimperium.pl i w Internecie www.tvimperium.pl

Kontakt:
Telewizja IMPERIUM
ul. Floriańska 23, 44-100 Gliwice
mail: [email protected]
Redakcja telewizji tel. 730 123 656
Red. Prowadzący – Ada Duda

Red. Naczelny – Czesław Chlewicki
mail: [email protected]

Telewizja IMPERIUM nadaje na podstawie Koncesji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 527/2013-TK
wydanej 13.06.2013 r. „Na rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych programu telewizyjnego
pod nazwą „IMPERIUM”

Nadawcą Telewizji IMPERIUM jest IMPERIUM Media Sp. z o.o. ul. Floriańska 23, 44-100 Gliwice

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 01-015 Warszawa, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

Radio

Radio IMPERIUM nadaje cyfrowo na fali DAB+ z nadajników w Katowicach oraz testowo w Gliwicach, Wrocławiu, Opolu, Krakowie, Bielsku Białej, Nowym Sączu i w Internecie radioimperium.pl

Kontakt:
Radio IMPERIUM
ul. Floriańska 23, 44-100Gliwice
mail: [email protected]
tel. redakcji radia: 730 123 242
tel. na antenę radia: 730 123 202
Red. Prowadzący – Adam Żaak

Red. Naczelny – Czesław Chlewicki
mail: [email protected]

Radio IMPERIUM nadaje na podstawie Koncesja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 770/2020-R
wydanej 21.02.2020 r. „Na rozpowszechnianie progrramu w sposób rozsiewczy, cyfrowy naziemny w
lokalnym multipleksie DAB+ w Katowice”

Nadawcą Radia IMPERIUM jest IMPERIUM Media Sp. z o.o. ul. Floriańska 23, 44-100 Gliwice

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa