Zabrska w remoncie. Kolejny etap

Na skrzyżowaniu ulic Zabrska, Błogosławionego Czesława i Hutnicza zdemontowano już torowisko i rozpoczęto roboty sieciowe. Końca dobiegają prace przy budowie kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego w ciągu Zabrskiej. W rejonie Błogosławionego Czesława już w przyszłym miesiącu wykonawca rozpocznie prace stricte drogowe – chodzi o konstrukcję jezdni i krawężniki.

Wraz z przebudową skrzyżowania pojawi się sygnalizacja świetlna oraz kolejny, ok. 250-metrowy odcinek drogi dla rowerów, będącej kontynuacją trasy w ciągu ul. Jagiellońskiej.

Zakończenie prac przewidziano w III kwartale tego roku. Rejon robót wyłączono z ruchu, co wiąże się ze zmianami dla kierowców. Trasa objazdu na stronie Zarządu Dróg Miejskich:

Objazd poprowadzony zostanie ulicami: Jagiellońską, Hlubka, Piwną, Traugutta i Dąbrowskiego.
Tak jak w przypadku realizacji prac w I etapie remontu ul. Zabrskiej, tak i teraz roboty rozpoczną się od demontażu torowiska i wymiany infrastruktury podziemnej.
Na czas robót wprowadzone zostaną także dodatkowe zmiany w organizacji ruchu na ulicach przyległych do remontowanego odcinka:
– ul. Błogosławionego Czesława od ul. Zabrskiej do ul. Paulińskiej – ruch dwukierunkowy,
– ul. Paulińska – wyznaczony zostanie ruch tylko w jednym kierunku do ul. Franciszkańskiej.
Ruch pieszych zostanie utrzymany tylko jedną stroną wiaduktu. Przystanki autobusowe linii A4 zostaną przeniesione na ul. Franciszkańską i Jagiellońską.”

Słuchaj Radia Imperium i oglądaj „Flesza”! Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci IMPERIUM Telecom.

Kamery IMPERIUM

Reklama