Bezpłatny transport na szczepienia. Jakie zainterestowanie ze strony gliwiczan? Kto może skorzystać z usługi?

0
302
Zdjęcie autorstwa Karolina Grabowska z Pexels

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Miasto Gliwice organizuje transport do punktów szczepień dla seniorów 70+ oraz osób z niepełnosprawnościami. Centrum Ratownictwa Gliwice uruchomiło 15 stycznia punkt zgłoszeniowy. Pracownicy obsługujący infolinię zbierają informacje od mieszkańców, będące podstawą do zakwalifikowania ich do transportu. Punkt zgłoszeniowy pełni również rolę infolinii dotyczącej zasad związanych z organizacją szczepień w mieście.

Punkt zgłoszeń działa od poniedziałku do piątku (w godz. 8.00–16.00) pod numerem 32 301 97 35.

– Dziennie przyjmowanych jest od kilkunastu do kilkudziesięciu połączeń – tłumaczy Tomasz Wójcik, Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice – Za organizację transportu odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach. Od momentu uruchomienia punktu zgłoszeniowego, potrzebę skorzystania z transportu zgłosiło 21 osób. Nadmieniam, że zarówno CRG, jak i OPS nie odpowiadają za wyznaczanie terminu, ani miejsca szczepienia – dodaje Wójcik.

Z transportu do punktu szczepień mogą skorzystać mieszkańcy Gliwic, którzy posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie R lub N albo, odpowiednio, I grupę z wymienionymi schorzeniami, a także osoby powyżej 70. roku życia – mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu.

Oglądaj „Flesza” o każdej pełnej godzinie. Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci Imperium Telecom.