Rok 2021 rokiem Różewicza. Co wspólnego z Gliwicami miał poeta?

0
605

Sejm postanowił, że 2021 rok będzie rokiem Tadeusza Różewicza. Posłowie jak rzadko kiedy byli zgodni – za uchwałą głosowało 452 posłów, 1 był przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Co wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta miał wspólnego z Gliwicami? Całkiem sporo. Wprowadził się w 1948 roku. Tu powstawały jego wiersze i dramaty z najgłośniejszą i przetłumaczoną na wiele języków „Kartoteką”. Tutaj urodziła się dwójka jego synów. Wprawdzie pod koniec lat 60-tych wyprowadził się do Wrocławia, ale Gliwice o nim nie zapomniały. W 1995 roku został mianowany honorowym obywatelem miasta Gliwice.

Oglądaj „Flesza” o każdej pełnej godzinie. Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci Imperium Telecom.