Gruszczyński i Róża Luksemburg zostają w Gliwicach. Oficjalnie zakończył się proces dekomunizacji w naszym mieście. Sprawdź, które ulice zmieniły nazwę!

Magistrat poinformował na swojej stronie internetowej o zakończeniu procesu dekomunizacji w Gliwicach.

Wojewoda Śląski zakończył proces zmian nazw gliwickich ulic, które były związane z ustrojem komunistycznym. Nowe nazwy zyskały 32 ulice.

Zmiany zostały wprowadzone zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Nazwy zmieniono 32 spośród 34 proponowanych do zmiany ulic. Ostatnie rozstrzygnięcie wydane w styczniu 2021 roku, dotyczyło ul. Wandy Wasilewskiej znajdującej się na terenie Huty Łabędy. Nawiązując do specyfiki działalności zakładu nadano jej nazwę ul. Stalowa.

Dwie ulice – Róży Luksemburg i Tadeusza Gruszczyńskiego – nie zostały zmienione, ponieważ po analizie zgromadzonego materiału dowodowego Wojewoda Śląski uznał, że nie naruszają zapisów wspomnianej ustawy. [źródło: UM Gliwice]

NrNazwa ulicy przed zmianąNazwa ulicy po zmianie
1.Aleksandra ZawadzkiegoAnny Jagiellonki
2.SDKPiLBrylantowa
3.Franciszka ZubrzyckiegoCichociemnych
4.Gwardii LudowejEmilii Plater
5.Józefa SkalskiegoEzopa
6.Feliksa NiedbalskiegoGranitowa
7.15 GrudniaGrudniowa
8.Janka KrasickiegoIgnacego Krasickiego
9.Feliksa KonaJana Brzechwy
10.Leona KruczkowskiegoJana Karskiego
11.Armii LudowejJuliusza Ordona
12.Bolesława PiaseckiegoKolorowa
13.Pawła TargoszaKoralowa
14.Józefa Mitręgiks. Herberta Hlubka
15.Karola Marksaks. Jerzego Popiełuszki
16.22 lipcaLipcowa
17.Juliusza RydygieraLudwika Rydygiera
18.Małgorzaty FornalskiejModelarzy
19.Józefa Wieczorkao. Jana Siemińskiego
20.Adama RapackiegoObrońców Poczty Gdańskiej
21. Władysława KniewskiegoParalotniarzy
22.Filipa SieroniaPerłowa
23.Henryka Rutkowskiegopłk. pil. Romana Florera
24.Związku Walki Młodychmjr. pil. Jana Czernego
25.Władysława GomułkiRubinowa
26.Władysława HibneraSpadochroniarzy
27.Lucjana SzenwaldaStanisława Lema
28.Edwarda ŻabińskiegoSzafirowa
29.Hanki SawickiejSzybowcowa
30.Wiesława OciepkiTurkusowa
31.Maksyma GorkiegoWrześniowa
32.Wandy WasilewskiejStalowa

Zmianę nazw ulic, placów czy całych dzielnic miast wymogła ustawa z 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń organizacyjnych, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomników.

Trzeba podkreślić, że zgodnie z tzw. ustawą dekomunizacyjną, zmiana nazw ulic nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych, w kontekście zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy, będą wolne od opłat.

Oglądaj „Flesza” o każdej pełnej godzinie. Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci Imperium Telecom.

Kamery IMPERIUM

Reklama