Pracownicy MDK-u są rozgoryczeni tym, że władze o likwidacji myślą od roku, a informują o niej dopiero teraz. Dziś posiedzenie Komisji Edukacji

Wszystko zaczęło się po świętach. Pracowników powiadomiono o spotkaniu 6 kwietnia w kinie Amok – z wiceprezydent Ewą Weber, naczelnikami wydziałów: edukacji i kultury oraz dyrektor biblioteki miejskiej. Wiceprezydent Weber zakomunikowała wówczas, że 31 grudnia nastąpi likwidacja MDK, a 1 stycznia powstanie Centrum Kultury Wiktoria, które przejmie działanie właśnie MDK-u, Centrum Organizacji Kulturalnych Perełka i Teatru w Ruinach. Pracownicy są rozgoryczeni – przede wszystkim tym, że władze o likwidacji myślą od roku, a informują o niej dopiero teraz. Przedstawiciele miasta tłumaczyli: była epidemia, lockdowny i nie można było się spotkać.   

W poniedziałek pracownicy MDK spotkali się natomiast na radzie pedagogicznej z dyrektorem placówki. Jak twierdzą, nie otrzymali odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań. Wystosowali więc list otwarty do rady miasta i mieszkańców Gliwic. 

List otwarty 

Grona Pedagogicznego i Pracowników 

Młodzieżowego Domu Kultury

do Rady Miasta Gliwice 

i wszystkich mieszkańców Gliwic

MDK w Gliwicach jest jedyną w mieście placówką oświatowo – wychowawczą działającą na rzecz dzieci i młodzieży. Przez około 70 -letni okres działania zyskała zaufanie rodziców, dzieci oraz społeczności lokalnej. Oprócz długiej tradycji oferuje wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć. Skupiła w swoich szeregach nauczycieli pasjonatów, pedagogów i wychowawców, którzy oprócz wysokich kwalifikacji zawodowych są zaangażowani i doświadczeni w pracy z młodzieżą. Dzięki oświatowej formie działania zajęcia w placówce są  dostępne dla ogółu dzieci i młodzieży, bez względu na możliwości finansowe rodziców. Przeciwdziała to wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz prowadzi  do wyrównania startu w dalszym kształceniu. Dzięki temu, że działalność  MDK jest osadzona w oświacie, może skupić się na rozwoju młodych ludzi i być dobrze dopasowana do ich potrzeb i zgodna z obowiązującą podstawą programową.

Placówka organizuje różnorodne formy działań – od zajęć regularnych w 115 grupach warsztatowych do organizacji wielu imprez, wystaw, koncertów i innych form działalności na rzecz całej społeczności lokalnej miasta. MDK  z powodzeniem współpracuje z gliwickimi szkołami i przedszkolami. Współorganizuje różnorodne wydarzenia kulturalne i edukacyjne z Urzędem Miasta Gliwice, Śląskim Kuratorium Oświaty, Miejską Biblioteką Publiczną, gliwickimi stowarzyszeniami i radami dzielnicowymi. W mieście i regionie znane są  konkursy dla dzieci i młodzieży, np.: Wojewódzkie Prezentacje Artystyczne Dzieci i Młodzieży. 

Co tydzień przeszło 1000 młodych gliwiczan korzysta z regularnych form zajęć. Ponadto w zajęciach organizowanych przez naszą placówkę uczestniczą tzw. uczestnicy okazjonalni, czyli uczestnicy audycji umuzykalniających, spotkań z kulturą ludową, biorący udział w organizowanych konkursach, przeglądach czy turniejach sportowych judo i tenisa stołowego.

O poziomie pracy placówki świadczy duże zainteresowanie zajęciami, w których uczestniczą kolejne pokolenia. 

Nasi wychowankowie osiągają sukcesy na poziomie nie tylko lokalnym, ale też wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. W załączeniu przedkładamy skrótowy opis osiągnięć wychowanków. Pokazuje to wymierne efekty działań placówki oraz wyraźny rozwój pasji i umiejętności wychowanków.

Dodać należy, że obecnie w czasie trwającej pandemii, a także po jej zakończeniu, dzieci i młodzież potrzebują wsparcia w dochodzeniu do równowagi, a zajęcia, w których uczestniczą, dają im poczucie stabilności i wspierają ich dobrostan. Likwidacja placówki w tak trudnym dla dzieci momencie jeszcze pogłębi ich izolację społeczną.

Jesteśmy głęboko przekonani o zasadności dalszego  istnienia MDK w Gliwicach.

Treść listu została przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej, z dnia 12.04.21 r.

Pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach.

Teraz pracownicy MDK-u nadzieję pokładają w radnych. Mówiła dziś o tym  na antenie Radia Imperium Zenona Pilarek, bibliotekarka w MDK. 

Miasto argumentuje, że po stworzeniu nowej instytucji kultury były MDK otrzyma więcej pieniędzy, bo większe finanse są właśnie na kulturę. Trzeba nas było wcześniej dotować – ripostuje Pilarek. 

Radni sprawę likwidacji omówią dziś, podczas spotkania komisji edukacji, kultury i sportu.   

Słuchaj Radia Imperium i oglądaj „Flesza”! Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci IMPERIUM Telecom.

Kamery IMPERIUM

Reklama