Jeśli nie osiedle mieszkaniowe to co? Radni zdecydują na sesji

Wprowadzenie nowych zasad zagospodarowania terenu, wymagało stworzenia planu, w którym nie zostały przewidziane wyłącznie budynki mieszkalne. Chodzi o teren w rejonie dawnego Zameczku Leśnego.

Celem miasta jest zagospodarowanie terenu i nadanie mu funkcji usługowej, w której przeważać będą punkty gastronomiczne.

Sporządzony plan obejmuje tereny dawnego Zameczku Leśnego, drogi dojazdowej oraz obszaru znajdującego się na tyłach budynku. Zmiany dokonane w planie przestrzennym terenu Gliwickiego czekają na decyzję ze strony Rady Miasta, ta zapadnie we czwartek, 18 lutego, podczas sesji.

O sprawie mówiliśmy w listopadzie 2020 roku:

Oglądaj „Flesza” o każdej pełnej godzinie. Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci IMPERIUM Telecom.

Kamery IMPERIUM

Reklama