Ważny element Kanału Gliwickiego już po remoncie

Kolejny obiekt hydrotechniczny został w ostatnim czasie wyremontowany na Kanale Gliwickim. Wody Polskie zakończyły remont piątego Jazu będącego tzw. jazem stałym zlokalizowanym pomiędzy Kanałem a zbiornikiem wodnym Dzierżno Duże, na obszarze Pyskowic.

Funkcją tego obiektu jest utrzymywanie odpowiedniego dla żeglugi poziomu zwierciadła wody w Kanale Gliwickim.

Remont rozpoczął się w grudniu 2022 r. i przebiegał przy zachowaniu możliwości żeglugi Kanałem w trakcie sezonu nawigacyjnego, który trwa przeważnie, podobnie jak na całej Odrzańskiej Drodze Wodnej, od 15 marca do 15 grudnia. Dzięki wykonanym pracom, w razie takiej konieczności, pracownicy jednostki mogą w kontrolowany i bezpieczny dla siebie sposób nadzorować odpływ wód do zbiornika.

Słuchaj Radia, Oglądaj Telewizję IMPERIUM! Kamera na miasto i jego mieszkańców tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci IMPERIUM Telecom.

Kamery IMPERIUM

Reklama