ZDM przekazał uwagi mieszkańców dot. alei Mickiewicza projektantowi. Będą konsultacje?

Zarząd Dróg Miejskich odniósł się do obaw rady dzielnicy Wójtowa Wieś. Wczoraj informowaliśmy, że rada była niezadowolona, iż ZDM nie chce dopuścić jej do konsultacji z projektantem, pracującym nad nową koncepcją alei Mickiewicza. Na swojej stronie ZDM zapewnił więc, że projektant otrzymał już przekazane przez radę pisemne uwagi.

“Ten jeden z najpiękniejszych zakątków Gliwic, gdzie przebiega trakt pieszo-rowerowy, wymagający pilnego remontu, objęty jest ochroną konserwatorską. Projekt musi być zgodny z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie ochrony wpisanego do rejestru zabytków szpaleru lip. Projektant otrzymał również uwagi przekazane przez Radę Dzielnicy Wójtowa Wieś.

Zarząd dróg obiecuje, że w ciągu najbliższych tygodni zostaną przygotowane pierwsze pomysły i propozycje, które poddane będą szerokim konsultacjom, przede wszystkim z radą dzielnicy, ale także z radnymi i mieszkańcami. ZDM zapewnia też o otwartości na sugestie. Muszą one jedynie spełniać wszelkie wymogi techniczne i być zgodne z obowiązującymi przepisami. Termin ukończenia prac projektowych ustalono na koniec marca przyszłego roku.

Słuchaj Radia Imperium i oglądaj „Flesza”! Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci IMPERIUM Telecom.

Kamery IMPERIUM

Reklama