Targi pracy / Ярмарки вакансій

W poniedziałek 14 marca rusza 28. EDYCJA WIOSENNYCH TARGÓW PRACY, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Wydarzenie potrwa do piątku.

Wydarzenie jest dedykowane kandydatom wywodzącym się ze środowiska akademickiego – studentom, absolwentom i pracownikom naukowym Politechniki Śląskiej oraz innych uczelni wyższych, a także uczniom szkół średnich podejmującym decyzje o wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Komunikacja w ramach Targów będzie możliwa także w języku ukraińskim. Pracodawcy przygotowali także oferty pracy dla uchodźców z Ukrainy. Będzie można również dowiedzieć się o ofertach szkół i innych instytucji o zajęciach prowadzonych dla dzieci w języku ukraińskim.

Przedsięwzięcie ma na celu nawiązanie kontaktu Pracodawców i organizacji z potencjalnymi kandydatami do pracy a także osobami zainteresowanymi prowadzeniem własnej działalności biznesowej. Targi to również idealne miejsce do uzyskania informacji o możliwościach udziału w aktywnościach podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe – oczekiwane  i doceniane przez współczesny rynek pracy.

Organizacji targów towarzyszy idea zwiększania platformy współpracy pomiędzy biznesem a uczelnią, w zakresie wzmacniania praktycznych elementów kształcenia oraz wymiany wiedzy dotyczącej najnowszych technologii i rozwiązań. Koordynatorami wydarzenia są uczelniane Biuro Karier Studenckich oraz Samorząd Studencki.

14-18.03 Platforma zdalna www.targipracypolsl.webexpo.pl

21.03 godz. 9.00-15.00 Hala „Nowa” Ośrodka Sportu PŚ, Gliwice, Kaszubska 28

WYSTAWCY:

  • PRZEDSIĘBIORSTWA zorientowane na pozyskiwanie zasobów ludzkich, fachowej wiedzy, innowacji ze środowiska akademickiego,
  • INSTYTUCJE RYNKU PRACY, tj. urzędy pracy, młodzieżowe biura pracy, biura karier, centra technologiczne, centra przedsiębiorczości
  • ORGANIZACJE STUDENCKIE I KOŁA NAUKOWE INSTYTUCJE wspierające przedsiębiorczość akademicką
  • ORGANIZACJE I STOWRZYSZENIA udzielające wsparcia osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji życiowej

KONTAKT: 32 237 20 75, 32 237 15 59; 691 441 028, [email protected]

У понеділок, 14 березня, розпочинається 28-й весняний ярмарок работи, підприємництва та технологій Сільзького Технологічного Університету.

Захід присвячений кандидатам з академічного середовища – студентам, випускникам та викладачам Сілезького технологічного університету та інших вищих навчальних закладів, а також учням середніх шкіл, які визначають свій освітній та професійний шлях. Спілкування під час ярмарку також можливе українською мовою. Роботодавці підготували пропозиції роботи для біженців з України. Ви також зможете дізнатися про пропозиції шкіл та інших закладів для дітей.

Мета заходу – встановити контакт роботодавців з потенційними кандидатами на роботу, а також із людьми, зацікавленими у веденні власного бізнесу. Ярмарок також є ідеальним місцем для отримання інформації про можливості участі у заходах, що підвищують соціальні та професійні компетенції – очікувані та ціновані сучасним ринком праці.

Організація ярмарку супроводжується ідеєю розширення платформи співпраці між бізнесом та університетами, в рамках посилення практичних елементів освіти та обміну знаннями про новітні технології та рішення. Захід координується Офісом студентської кар’єри університету та Студентським самоврядуванням.

Дистанційна платформа працюватиме з 14 по 18 березня

Двадцять першого березня ярмарок буде проходити в стаціонарній формі. Запрошуємо до “Нового” Спортивного центру Сілезького університету, місто Глівіце, вулиця Кашубська 28.

ВИСТАВНИКИ будуть:

– ПІДПРИЄМСТВА, орієнтовані на набуття людських ресурсів, досвіду, інновацій з академічного середовища,

– ІНСТИТУТИ РИНКУ ПРАЦІ, тобто. центри зайнятості, молодіжні центри зайнятості, офіси кар’єри, технологічні центри, центри підприємництва

– СТУДЕНТСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НАУКОВІ КОЛАБАРАТИ ІНСТИТУТИ, що підтримують академічне підприємництво

– ОРГАНІЗАЦІЇ ТА АСОЦІАЦІЇ, що надають підтримку інвалідам та людям, які перебувають у несприятливому становищі.

Kamery IMPERIUM

Reklama