Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezince muszą uzbroić się w cierpliwość

Wybrany wykonawca odstąpił od zawarcia umowy na realizację zamówienia.

Nowoczesna remiza strażacka miała być gotowa już w 2023 roku. Jak jednak w odpowiedzi na pismo radnego Rady Miasta w Gliwicach Krzysztofa Kleczki z Koalicji dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza, poinformował Mariusz Komidzierski, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów: Wybrany wykonawca odstąpił od zawarcia umowy na realizację zamówienia. Komisja przetargowa po raz kolejny dokona ponownego omówienia i oceny ofert pozostałych wykonawców.

Garaż, który stanowi obecnie remizę strażacką dla Ochotniczej Straży Pożarnej nie spełnia swojej funkcji, jest bowiem zbyt mały a strażacy są zmuszeni część sprzętu przechowywać w pomieszczeniach pobliskiej parafii.

Nowa, dwukondygnacyjna remiza przy ul. Zamojskiej ma mieć powierzchnię niemal 662 m2, z zapleczem socjalno-biurowym i sanitarno-kuchennym, pomieszczeniami dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, szatniami oraz salą szkoleniową i konferencyjną. W budynku ma powstać też sala ćwiczeń pozwalająca utrzymać sprawność fizyczną strażaków oraz sale na działalność edukacyjno-kulturalną, którą również zajmują się strażacy. Znaleźć ma się także miejsce na nowy garaż dla trzech wozów bojowych OSP Brzezinka i przyczepy sprzętowej wyposażonej w nowoczesne pompy i węże, służącej do usuwania skutków powodzi i podtopień. Stary garaż ma służyć strażakom do prowadzenia ćwiczeń, wykonywania tzw. zapraw i jako magazyn sprzętowy. Dla potrzeb remizy powstanie parking na  21 miejsc postojowych.

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej remizy strażackiej dla OSP Brzezinka został już ogłoszony — możemy przeczytać w artykule na stronie Urzędu Miasta z sierpnia 2019. W tym samym artykule znalazła się informacja, że: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, realizacja inwestycji rozpocznie się w 2020 r., a zakończy w 2021 r. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka muszą jednak uzbroić się w cierpliwość.

Kamery IMPERIUM

Reklama