Strategia Gliwice 2040. Mieszkańcy mieli uwagi

Trwa kolejny etap opracowywania Strategii Gliwice 2040. Strategia rozwoju miasta to podstawowy dokument zarządzania miastem – ogólny, długofalowy plan jego rozwoju, najczęściej rozpisany na 10–20 lat. Magistrat zakłada, że przygotowywana strategia będzie dotyczyła rozwoju Gliwic na kolejne 18 lat.

Do ostatniego poniedziałku trwały konsultacje społeczne projektu nowej strategii. Czy mieszkańcy mieli uwagi do strategii?

Wpłynęło ponad 50 wniosków. Tak to nazwiemy: wniosków, uwag, zastrzeżeń do tego dokumentu. Wnioskodawcy zwracają nam uwagę, które z zakresów albo nie zostały odpowiednio zaakcentowane, albo nie zostały odpowiednio opisane, albo w opinii wnioskodawcy należałoby jeszcze poruszyć inne zakresy.

Mówił Mariusz Śpiewok, Zastępca Prezydenta Miasta. A jakie są kolejne plany związane z rozwojem strategii?

Sam dokument Strategii jest ogólnie zapisany, planujemy, że Rada Miasta podejmie tą strategię w październiku tego roku. Następnie pan prezydent Adam Neumann, już jako organ wykonawczy, rozpisze role. To znaczy podejmie zarządzenie […] w ramach którego wyznaczy konkretne działania, które będziemy realizowali przez najbliższe lata, aby osiągnąć te cele.

zapowiadał Mariusz Śpiewok, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice

Listen to “Rozmowa Dnia – Mariusz Śpiewok, z-ca prezydenta Gliwic o konsultacjach Strategii” on Spreaker.

Wywiad do zobaczenia w Telewizji IMPERIUM we wtorek, 26 lipca. Premiera o godz. 16:00.

Słuchaj Radia, Oglądaj Telewizję Imperium! Kamera na miasto i jego mieszkańców tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci IMPERIUM Telecom.

Kamery IMPERIUM

Reklama