Sprzedawcy chryzantem i zniczy mogą liczyć na pomoc w ramach Gliwickiego Pakietu dla Przedsiębiorców

Możliwość przedłużenia najmu do niedzieli 8 listopada włącznie. To propozycja jaką Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach złożył w ramach wsparcia wszystkim podmiotom, które podpisały umowy na handel w okresie Wszystkich Świętych. Pomoc ze strony miasta ma umożliwić handlującym odrobienie strat, które ponieśli w związku z rządowym zakazem odwiedzania cmentarzy.

Jak deklaruje Urząd Miejski w Gliwicach – podpisanie przez handlowców aneksów do umów nie będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami.

Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci Imperium Telecom.

Kamery IMPERIUM

Reklama