Śląskie 2030 to Zielone Śląskie

Na przełomie czerwca i lipca Urząd Marszałkowski prowadził konsultacje społeczne Projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego “Śląskie 2030”-Zielone Śląskie.

Strategia zakłada ambitne cele strategiczne i operacyjne, które mają posłużyć do osiągnięcia wizji województwa śląskiego w 2030 roku w brzmieniu: „Województwo śląskie będzie nowoczesnym regionem europejskim o konkurencyjnej gospodarce, będącej efektem odpowiedzialnej transformacji, zapewniającym możliwości rozwoju swoim mieszkańcom i oferującym wysoką jakość życia w czystym środowisku”.

Aby możliwe było osiągnięcie tak określonej wizji, to działania skoncentrowano na czterech celach strategicznych, a mianowicie:

  • Województwo śląskie regionem odpowiedzialnej transformacji gospodarczej
  • Województwo śląskie regionem przyjaznym dla mieszkańca
  • Województwo śląskie regionem wysokiej jakości środowiska i przestrzeni
  • Województwo śląskie regionem sprawnie zarządzanym

Dokument jest strategicznym  dla naszego regionu. Wytycza najważniejsze kierunki, w które powinny wpisywać się strategie lokalne.

Dokument jest dostępny na stronie www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie rcas.slaskie.pl.

Urząd Miejski informuje o rozpoczęciu prac na rzecz nowej strategii Miasta, Gliwice 2040, opracowanie której planuje przeprowadzić przy szerokiej partycypacji społecznej. Uchwalenie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego “Śląskie 2030”-Zielone Śląskie zapewnieni integralność założeń strategicznych na poziomie regionalnym i  lokalnym. O wszelkich działaniach związanych z opracowaniem i możliwością włączenia się w prace przy Strategii Gliwice 2040 Urząd Miejski będzie informował mieszkańców.

Oglądaj „Flesza” o każdej pełnej godzinie. Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci Imperium Telecom.

Kamery IMPERIUM

Reklama