Rachmistrzowie wciąż poszukiwani. Do dziś trwa nabór! Ile można zarobić?

Nabór kandydatów na rachmistrzów do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021 został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Formularze zgłoszeniowe można przekazywać do Gminnego Biura Spisowego:

  • mejlowo, na adres [email protected] (należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego);
  • z wykorzystaniem ePUAP;
  • za pośrednictwem Biura Podawczego UM Gliwice – wejście boczne od ul. Prymasa Wyszyńskiego lub przy ul. Jasnej 31A;
  • pocztą tradycyjną (decyduje data nadania).

Przewidywana liczba rachmistrzów spisowych na terenie miasta Gliwice – 74.

Procedowana nowelizacja ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym przewiduje ujednolicenie wynagrodzenia dla rachmistrza spisowego – niezależnie od metody spisania – w wysokości 6 zł brutto za każdą prawidłowo spisaną osobę oraz wydłużenie terminu prowadzenia prac spisowych do 30 września 2021 r.

Spis przeprowadzany może być metodą wywiadów bezpośrednich z osobami fizycznymi  lub metodą wywiadów telefonicznych z osobami fizycznymi  – forma aktualnie preferowana.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej:  bip.gliwice.eu/nsp2021 lub w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 lub przy ul. Jasnej 31A.

źródło: UM Gliwice

Oglądaj „Flesza” o każdej pełnej godzinie. Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci Imperium Telecom.

Kamery IMPERIUM

Reklama