Rośnie ilość ścieżek rowerowych. Tylko w tym roku powstanie 6 nowych

0
826
Trasa rowerowa

Do końca 2019 roku w Gliwicach rowerzyści mogli poruszać się trasami rowerowymi o łącznej długości 107,58 km. W tym roku zrealizowanych ma zostać 6 nowych, a w planach jest aż 15 kolejnych. Do końca 2021 roku trasy rowerowe mają się wydłużyć łącznie o 37 km. Czy możemy już mówić o mieście przyjaznym rowerzystom?

mówi Tomasz Herud, Gliwicka Rada Rowerowa

Cofnijmy się 6 lat wstecz. W 2014 roku powstała jedna trasa rowerowa wzdłuż ul. Bojkowskiej. Kolejna dopiero dwa lata później, kiedy oddano do użytku ścieżkę w śladzie kolejki wąskotorowej – wzdłuż ul. Bojkowskiej od stacji Trynek do ul. Kopalnianej. W 2017 roku rowerzyści zyskali drogę wzdłuż ul. Pocztowej i Błonie oraz wzdłuż ul. Akademickiej, Panewnickiej i Kujawskiej. Rozpoczęła się też budowa trasy rowerowej łączącej Centrum i Sośnicę, która zakończyła się dwa lata później, a zatem w 2019 roku.

Ubiegły rok był zresztą całkiem szczodry dla cyklistów – powstały ścieżki w rejonie skrzyżowania ul. Toszeckiej z Pionierów i Myśliwską oraz przy ul. Jagiellońskiej, a także pierwszy kontrapas przy ul. Wybrzeże Wojska Polskiego.

W ostatnim czasie miała miejsce największa w historii naszego miasta rowerowa ofensywa projektowo-koncepcyjna. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w przeciągu 2-3 lat powinno pojawić się w Gliwicach kilkadziesiąt kilometrów wysokiej jakości nowej infrastruktury rowerowej – mówi Tomasz Herud z Gliwickiej Rady Rowerowej.

W tym roku lista inwestycji związanych z trasami dla rowerów również robi wrażenie. Zwłaszcza długo oczekiwana trasa rowerowa w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. Knurowskiej do granicy Miasta Gliwice i związane z tym zagospodarowanie przystanku w rejonie stacji Trynek.

Ten rok to również udostępnienie dla ruchu rowerowego drogi technicznej wzdłuż obwodnicy zachodniej – pomiędzy ul. Daszyńskiego a ul. Rybnicką, budowa drogi rowerowej wzdłuż południowej obwodnicy – pomiędzy ul. Bojkowską a ul. Pszczyńską, budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kozielskiej – od dzielnicy Stare Gliwice do ul. Wyczółkowskiego oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kozłowskiej.

Duża ilość inwestycji w trasy rowerowe to z pewnością dobry kierunek, jednak nie wystarczy, aby miasto jednoznacznie mogło zyskać miano przyjaznego rowerzystom.

Twarde inwestycje infrastrukturalnej to nie wszystko, potrzebne są również mniej spektakularne zmiany takie jak: uspokojenie ruchu na osiedlowych ulicach, ograniczenie ruchu samochodowego na starówce i powszechny kontraruch rowerowy (na wszystkich ulicach o dopuszczalnej prędkości 30 km/h lub niższej) – podsumowuje Tomasz Herud.

Niemniej radość z rozbudowy infrastruktury rowerowej w Gliwicach jest duża. Zwłaszcza, że inwestycji zaplanowanych w następnej kolejności jest aż 15. Na liście znalazły się:  

1. Droga rowerowa przy ul. Knurowskiej (łącząca istniejącą drogę rowerową z budowaną trasą rowerową w śladzie kolejki wąskotorowej).

2. Drogi techniczne udostępnione dla ruchu rowerowego wzdłuż obwodnicy zachodniej – pomiędzy ul. Okulickiego a ul. Daszyńskiego.

3. Droga rowerowa wzdłuż południowej obwodnicy – pomiędzy ul. Rybnicką a ul. Bojkowską (brakujące odcinki).

4. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Kłodnicy – od ul. Orlickiego do ul. Staromiejskiej.

5. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich – od ul. Głównej do ul. Grzybowej.

6. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Toszeckiej – od zjazdu do Mc’Donalds do ul. Wakacyjnej.

7. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Chorzowskiej.

8. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Zabrskiej.

9. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Kujawskiej (od ronda Górników do zjazdu na istniejącą trasę rowerową wzdłuż rzeki Kłodnicy – w rejonie ogródków działkowych).

10. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Jana Pawła II i ul. Nowy Świat.

11. Ciąg pieszo-rowerowy w śladzie tzw. ul. Noworybnickiej (równolegle do ul. Rybnickiej) – od ul. Nowy Świat do obwodnicy.

12. Trasa rowerowa w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Robotniczej.

13. Ciąg pieszo-rowerowy od ul. Pszczyńskiej (rejonu stacji Trynek) do ul. Kujawskiej.

14. Droga rowerowa wzdłuż ul. Portowej (od posesji nr 74 do ul. Kanałowej).

15. Infrastruktura rowerowa w obrębie Centrum Przesiadkowego.

Trasa rowerowa