Radni upamiętnią pierwszą ofiarę II Wojny Światowej?

Na najbliższej sesji radni będą głosować za podjęciem uchwały, która nada nazwę skwerowi wokół Radiostacji. Według projektu miałby on nosić nazwę Skwer im. Franza Honioka. Gliwicka Radiostacja to wyjątkowe i ważne miejsce na mapie Gliwic. Świadek tragicznych wydarzeń historycznych. To tutaj w 1939 roku miała miejsce Prowokacja Gliwicka, kiedy to Niemcy w polskich mundurach wtargnęli do radiostacji. 

Projekt uchwały zaproponował prezydent miasta Adam Neumann. Radni pochylą się nad nim w czwartek. Jeśli zagłosują ZA, to plac wokół Radiostacji przy ul. Tarnogórskiej  będzie nosił imię pierwszej ofiary II Wojny Światowej. Warto przypomnieć, że w 2020 roku Muzeum w Gliwicach wydało publikację poświęconą Franciszkowi Honiokowi

Więcej o tragicznej historii Franza Honioka. W paśmie Rozmowa Dnia

Oglądaj „Flesza” o każdej pełnej godzinie. Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci IMPERIUM Telecom.

Kamery IMPERIUM

Reklama