Powołanie może otrzymać każdy żołnierz przeniesiony do rezerwy. Wojsko planuje obowiązkowe ćwiczenia

Siły Zbrojne RP zaczęły wysyłać do rezerwistów w Polsce, w tym na Śląsku, wezwania na ćwiczenia wojskowe.

W ostatnich miesiącach ćwiczenia nie były organizowane, jak informowała Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach, podjęto jednak decyzję, by wznowić je w II kwartale 2022 roku. Żołnierze, którzy złożyli niegdyś przysięgę i posiadają przydział mobilizacyjny, będą musieli stawić się na ćwiczenia już w kwietniu.

Powołanie może otrzymać każdy żołnierz przeniesiony do rezerwy bez względu na to, w jakim kraju aktualnie przebywa ani jak wygląda jego sytuacja prywatna i zawodowa. Dowódcy jednostek przekazali do Wojewódzkich Komend Uzupełnień imienne listy osób, które mają otrzymać wezwanie.

Ćwiczenia są obowiązkowe, niewiele osób będzie miało możliwość ich uniknąć: stąd data rozsyłania informacji, rezerwiści muszą przygotować swoje życie zawodowe i prywatne na swoją nieobecność w okresie ćwiczeń. Jedyną sytuacją zwalniającą z obowiązku wzięcia udziału w zajęciach, jest wymeldowanie się z Polski. Zobowiązanie dotyczy więc również osób przebywających za granicą na stałe.

Z podjęcia wezwania nie tłumaczy podejmowana praca zarobkowa. Osoba wezwana na ćwiczenia ma obowiązek poinformowania pracodawcy o tym fakcie najszybciej, jak to możliwe. W przypadku żołnierza rezerwy, powołanego na ćwiczenia wojskowe rotacyjne, również wojskowy komendant uzupełnień powiadamia jego pracodawcę o dniach, w których te ćwiczenia będą się odbywać.

Powołani powinni wybrać na czas ćwiczeń urlop bezpłatny, mówi o tym wprost art. 124 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w którym czytamy:

„Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych, pełnienia okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby. W czasie trwania urlopu bezpłatnego, […] pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia”.

Biorącym udział, za stawienie się na ćwiczeniach, należy się wynagrodzenie.

Słuchaj Radia, Oglądaj Telewizję Imperium! Kamera na miasto i jego mieszkańców tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci IMPERIUM Telecom.

Kamery IMPERIUM

Reklama