Nowe samochody na wyposażeniu Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach pod koniec roku 2020 wzbogaciła się o dwa nowe samochody pożarnicze. Pierwszy z nich to średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu miejskim z obsadą 6 osobową. Samochód będzie wykorzystywany przez strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gliwicach jako samochód „pierwszo wyjazdowy” czyli samochód, który wyjeżdża do każdego rodzaju zdarzenia, który jest przystosowany do udziału w różnych działaniach, w tym w  wypadkach w komunikacji drogowej, usuwaniu skutków anomalii pogodowych i wielu innych. Samochód jest fabrycznie wyposażony w zbiornik wody o pojemności 3000 l, zbiornik ze środkiem pianotwórczym o pojemności 300 l oraz autopompę pożarniczą o nominalnej wydajności 1600 l/min. Zabudowa typowo miejska sprawdzi się w obsłudze zdarzeń na terenie gliwickiej starówki, a także  miasta Gliwice i powiatu gliwickiego.

Łączny koszt pojazdu wyniósł 1 092 240 zł, sfinansowany ze środków z budżetu Miasta Gliwice 500 000 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach – 391 300 zł oraz środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej  200 940 zł.

Drugim samochodem jest samochód specjalny lekki rozpoznawczo-ratowniczy, który będzie służył w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Gliwicach-Łabędach. Samochód posiada nadwozie typu pick-up  z zabudową skrzyni ładunkowej „hard top” o napędzie 4×4. Pojazd będzie wykorzystywany w szerokim spektrum działania Państwowej Straży Pożarnej na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego. Ponadto samochód będzie brał udział w działaniach związanych z ratownictwem chemiczno-ekologicznym na poziomie specjalistycznym. Na bazie Jednostki w Gliwicach-Łabędach funkcjonuje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, a samochód będzie wchodził w skład tej grupy.

Łączny koszt samochodu wyniósł 206 800 zł. Pojazd został sfinansowany ze środków z budżetu KM PSP Gliwice 90 000 zł, środków z budżetu Miasta Gliwice 15 800 zł, środków z budżetu miasta Sośnicowice 10 000 zł oraz darowizn firm: 91 000 zł.

Zakupione samochody przyczynią się do wzrostu gotowości operacyjnej Jednostek funkcjonujących na terenie Miasta, a także samej Komendy Miejskiej, której obszarem działania jest miasto Gliwice i powiat gliwicki, bez wątpienia zrealizowany zakup przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców, ale i samych ratowników.

źródło: KM PSP Gliwice

Oglądaj „Flesza” o każdej pełnej godzinie. Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci Imperium Telecom.

Kamery IMPERIUM

Reklama