Nie wszyscy otrzymają świadczenie za pomoc

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie ws. świadczenia, które można uzyskać za udzielenie noclegu i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Maksymalna wysokość wsparcia to 40 zł za osobę dziennie.

Rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty pojawiło się już w Dzienniku Ustaw. Dzięki temu zabiegowi zniknęły prawne przeszkody na drodze do ubiegania się o wsparcie materialne przy udzielaniu pomocy uchodźcom.

Każdy podmiot oraz osoba fizyczna, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może złożyć wniosek o wsparcie finansowe. Wysokość wsparcia wynosi 40 zł dziennie za osobę. Czas, w którym można można otrzymywać świadczenie wynosi 60 dni.

Świadczenia nie pozyska osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie. Chodzi tu zarówno o zapłatę przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz. Składając wniosek o rekompensatę trzeba złożyć oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

UWAGA! Za okres pomocy 24 lutego – 11 marca trzeba złożyć oddzielny wniosek! Rozporządzenie nie wchodzi w życie z mocą wsteczną, data wejścia rozporządzenia to 16 marca 2022 r., a specustawy to 12 marca 2022 r. Osoby, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uciekinierom z Ukrainy w okresie: od 24 lutego – 11 marca 2022 r. muszą złożyć wniosek o odpowiednie podwyższenie świadczenia.

Kamery IMPERIUM

Reklama