Nie chcą osiedla w miejscu zburzonego “Zameczku Leśnego”. Mieszkańcy Zatorza apelują do miasta o zmianę zapisu w planie zagospodarowania terenu

0
414

Zapytali o działkę z fontanną i amfiteatrem niedaleko tężni solankowej przy ul. Chorzowskiej. Przypadkiem dowiedzieli się też o dodatkowym przeznaczeniu terenu po zburzonym Zameczku Leśnym. Mieszkańcy Zatorza nie kryją zaskoczenia odpowiedzią miasta, które – zgodnie z brzmieniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – nie wyklucza powstania w tym miejscu jedno i wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.

Zdaniem Zatorzan odpowiedź jest niezrozumiała. Przyjęty przez miasto Gliwicki Plan Rewitalizacji zakłada bowiem przeznaczenie terenu do celów rekreacyjnych. Swojego niezadowolenia nie kryją też mieszkańcy Gliwic, którzy utworzyli internetową petycję do prezydenta miasta. Domagają się w niej rezygnacji ze sprzedaży terenu po Zameczku Leśnym pod prywatną zabudowę.

Nieoficjalnie w działania rad dzielnic Zatorze i Baildona włączyli się także gliwiccy biegacze i rowerzyści, którzy najczęściej korzystają z terenów przy nowej tężni solankowej.

Zdaniem Michała Bryczka, przewodniczącego Rady Dzielnicy Zatorze – wśród opinii mieszkańców pojawiają się też bardziej radykalne głosy mieszkańców, których zdaniem miasto celowo doprowadziło zabytek do ruiny, by następnie wyburzyć go i sprzedać teren inwestorowi.

Radni dzielnic Zatorze i Baildona wystosowali do prezydenta Gliwic obszerne pismo. Postulowali w nim m.in. o pozostawienie działki z fontanną i amfiteatrem jako ogólnodostępnej i przeznaczonej do celów rekreacyjnych. Apelowali też o zaniechanie sprzedaży pozostałych trzech okolicznych działek, w tym także terenu po Zameczku Leśnym.

Odpowiedź na dokument jeszcze nie nadeszła. Jednak miasto zapewnia, że na żadnej z wymienionych działek nie ma mowy o zabudowie mieszkaniowej. Jak dodaje Łukasz Oryszczak, rzecznik prasowy prezydenta Gliwic – zawarte w planie miejscowym dodatkowe przeznaczenie terenu, dotyczy całego obszaru objętego kategorią “usług różnych”. Nie oznacza to jednak chęci sprzedaży działki po Zameczku Leśnym pod zabudowę mieszkaniową. O tym, że miasto widzi w tym miejscu ogólnodostępny teren rekreacyjny ma świadczyć m.in. otwarta w tym roku tężnia solankowa.

Oglądaj „Flesza” o każdej pełnej godzinie. Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci Imperium Telecom.