Nie będzie opłaty targowej

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. na gliwickich placach targowych nie będzie pobierana opłata targowa.

Prezydent Miasta Gliwice informuje, że w związku z zmianą ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,  od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku  na terenie miasta Gliwice nie będzie pobierana opłata targowa. 

źródło: UM Gliwice

Oglądaj „Flesza” o każdej pełnej godzinie. Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci Imperium Telecom.

Kamery IMPERIUM

Reklama