Miliony złotych na rozwój Gliwic z Funduszy Europejskich

Gliwice czeka rozwój. Ułatwią to środki z Funduszy Europejskich dla Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju w Gliwicach. Spółka otrzymała ponad 13 mln złotych dofinansowania na realizację projektu pod nazwą “Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni”.

Zakres projektu obejmuje prace związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych w Gliwicach wraz z budową infrastruktury drogowej i technicznej, co umożliwi udostępnienie ich na potrzeby sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ramach inwestycji zostanie zrealizowany wewnętrzny układ drogowy wraz z budową chodników i trzech parkingów. Zainstalowana zostanie zewnętrzna sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, a teren zostanie oświetlony.

Pieniądze otrzymały również Tychy i Ustroń. Umowy o dofinansowaniu z środków europejskich przekazał Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego

W wyniku realizacji projektu zostaną przygotowane tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 9 ha. Nowe tereny inwestycyjne powiększą obszar istniejącego kompleksu „NOWE GLIWICE”. Planowany Termin zakończenia realizacji projektu to 31 grudnia 2021 roku.

Kamery IMPERIUM

Reklama