Miasto jest zadłużone

Agencja Fitch Ratings drugi rok z rzędu umieściła Gliwice na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. O tym, co to oznacza tłumaczył Łukasz Oryszczak, rzecznik prezydenta Gliwic.

Agencja ratingowa to jest międzynarodowa organizacja, która bada wiarygodność kredytową różnych podmiotów. To ma dawać informacje osobom czy podmiotom, instytucjom finansowym, które chciałyby G liwicom udzielać kredytów, jaka jest kondycja finansowa miasta – jak to jest bezpieczne. Gliwice na koniec ubiegłego roku miały zadłużenie w wysokości 488 000 000 zł głównie kredyty w europejskim banku inwestycyjnym przeznaczane na różnego rodzaju inwestycje. Ja z resztą podkreślę, że my ten rating mamy dalej w gronie najwyższych ratingów jeżeli chodzi o polskie miasta.

Rating to ocena ryzyka pozwalająca określić wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu gospodarczego oraz jego zdolność do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych. Ocena ta wystawiana jest przez agencje ratingowe. Raz przyznana ocena jest średnio co pół roku aktualizowana i w zależności od sytuacji ulega obniżeniu, podwyższeniu lub pozostaje bez zmian.

Rynki walutowe oceniają, że wskazanie negatywne jest spowodowane przede wszystkim niepewnością, co do wpływu tzw. Polskiego Ładu na budżet miasta.

Kamery IMPERIUM

Reklama