Miasto buduje strategię Gliwice 2040. Włodarze będą słuchać mieszkańców?

Mieszkańcy mogą pomóc w stworzeniu Strategii Rozowju Miasta do 2040 roku.  Jak miałaby funkcjonować gospodarka, szkolnictwo, administracja, jak kształtowałaby się przestrzeń miejska? 22 lutego w Ratuszu władze Gliwic ogłosiły oficjalny start prac nad nową strategią rozwoju „Gliwice 2040”. To kluczowy dokument wyznaczający kierunek, w który ma zmierzać miasto. Po raz pierwszy w jego utworzenie angażowani będą szeroko gliwiczanie. Jednak jak podkreśla Prezydent Adam Neumann mieszkańcy również muszą się wykazać w realizowaniu strategii

Informacje dotyczące postępów prac przy strategii „Gliwice 2040” będą umieszczane na stronie strategia2040.gliwice.eu.

Opublikowano tam już m.in. biogramy grona ekspertów zaangażowanych w tworzenie dokumentu. Znajdą się tam również informacje poświęcone spotkaniom online z mieszkańcami Gliwic. Bo to oni będą proszeni o pomoc w współtworzeniu dokumentu. Jednak jak podkreśla Prezydent włodarze mają juz swoją wizje.

Słowem kluczem może być “skuteczność” bo jak pokazał przykład walki mieszkańców o Wilcze Doły petycja podpisana przez kilka tysięcy mieszkańców skuteczną nie jest. Podobnie jak próby społeczników konsultowania tematu wycinki drzew przed dworcem PKP.

Oglądaj „Flesza” o każdej pełnej godzinie. Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci IMPERIUM Telecom.

Kamery IMPERIUM

Reklama