Listonosze muszą nauczyć się nowych nazw ulic

0
639

“Przepraszam, jak dojadę na ul. Konstantego Wolnego” – większość gliwiczan miałaby z tym pytaniem problem. Podobnie z ulicą Wiklinową i Trzcinową. Nie świadczy to jednak o złej znajomości miasta. Listonosze i kurierzy muszą również nauczyć się tych adresów, ponieważ te w Gliwicach są nowe.

Ulice powstały w Żernikach i Ostropie. Nazwy korelują z nazwami innych ulic w tych okolicach.

Uchwały o nadaniu nazw nowym ulicom podjęli radni podczas październikowej sesji Rady Miasta. Oficjalnie funkcjonują od 13 listopada po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Nazwy są spójne z nazewnictwem przyjętym w okolicy, w której zostały nadane. W Żernikach powstała ul. Konstantego Wolnego, polskiego działacza narodowego. Ulica sąsiaduje m.in. z ulicami: Janiny Omańkowskiej – działaczki społecznej, Alfonsa Zgrzebnioka – działacza samorządowego, Michała Grażyńskiego – wojewody śląskiego i Jana Chryzostoma Paska – marszałka sejmiku.

Z kolei w Ostropie powstały dwie nowe ulice: Trzcinowa i Wiklinowa. Znajdują się nieopodal ul. Nad Stawem. Obie nazwy korespondują z nazwą już istniejącej ulicy i nawiązują do flory stawów i zbiorników wodnych.

Oglądaj „Flesza” o każdej pełnej godzinie. Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci Imperium Telecom.