Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie realizacji zadań promocyjnych Miasta w hali Arena

0
211

Najbliższa sesja Rady miasta już w ten czwartek. Jednym z punktów obrad będzie “Projekt uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i formy wykonywania zadań własnych z zakresu promocji gminy“.

Celem projektu jest przeniesienie realizacji zadań promocyjnych miasta w hali Arena do wybranej spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Gliwice.

Regionalna Izba Obrachunkowa skontrolowała gospodarkę finansową miasta Gliwice. W wyniki kontroli RIO zgłosiła do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa właśnie w związku z realizacją zadań promocyjnych Miasta w hali Arena (za pośrednictwem spółki Arena Operator). Zakwestionowano zawarcie dwóch umów na łączną kwotę 17,6 mln zł z zastosowaniem trybu z wolnej ręki, co określone zostało jako rażące naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stąd kontrowersyjna decyzja o przeniesienie zadań do innego podmiotu. Rozwiązanie spowoduje, że publiczne pieniądze wydawać będzie podmiot zewnętrzny.

Prawo zamówień publicznych skonstruowane zostało po to, aby zapewnić efektywność i przejrzystość wydatkowania środków publicznych. Jak sądzą przeciwnicy projektu – nie ma żadnego powodu, aby wyprowadzać poza Urząd Miejski zadania promocji miasta, omijając w ten sposób ustawę stojącą na straży prawidłowego dysponowania pieniędzmi podatników.