Inwestytura i II Międzynarodowy Konwent Templariuszy

Pod koniec października 2023 roku w gliwickiej Katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła odbył się II Międzynarodowy Konwent Templariuszy.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą pontyfikalną z Inwestyturą pod przewodnictwem J.E. Biskupa Gliwickiego Sławomira Odera.

Podczas Inwestytury do Zakonu przyjęto 13 nowych członków w tym jedenastu rycerzy i dwie damy. Pasowania nowych Rycerzy dokonał Wielki Mistrz Zakonu – Wielki Przeor Polski – Krzysztof Kurzeja.

Na zakończenie Eucharystii Krzysztof Kurzeja wręczył biskupowi Oderowi złoty medal sługi Bożego księcia Henryka Pobożnego.

Kamery IMPERIUM

Reklama