Ilu pracowników z Ukrainy znalazło pracę dzięki pomocy Powiatowego Urzędu Pracy?

Uchodźcy, którzy chcą znaleźć zatrudnienie w regionie, mogą skorzystać z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy. Specjaliści starają się tam kojarzyć pracodawców i poszukujących pracy.

O efektach działań mówił prezydent Adam Neumann na briefingu prasowym na temat aktualnych działań podejmowanych przez miasto w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy przybywających do Gliwic.

Aktywny jest Powiatowy Urząd Pracy, gdzie kojarzone są oferty przedsiębiorców wraz z potrzebami zgłaszających się Ukraińców do pracy. Już konkretne wyniki są osiągane, mam tutaj informacje z dnia wczorajszego, że dokładnie 201 obywateli Ukrainy podjęło zatrudnienie. To nas szczególnie cieszy, bo musimy mieć świadomość, że pomoc nie może ze względów oczywistych trwać w nieskończoność i być nieograniczona.

Kolejni przedsiębiorcy zachęcani są do zgłaszania się do Powiatowego Urzędu Pracy z ofertami pracy.

Kamery IMPERIUM

Reklama