Ile rodzice faktycznie zapłacą za żłobki?

W sieci możemy natknąć się na informacje, że różnica między obowiązującymi opłatami a opłatami w przyszłym roku ma wynosić aż 400 zł. Czy faktycznie rodzice będą musieli się liczyć z takimi kosztami?

Jak informuje Urząd Miejski, wzrost cen sprawia, że konieczne będzie podniesienie opłat w Żłobkach Miejskich. Podwyżka miałaby obowiązywać od maja.

W Gliwicach działają obecnie Żłobki Miejskie z czterema oddziałami w różnych częściach miasta: przy ul. Berbeckiego 10, Mewy 34, Żeromskiego 26a oraz Kozielskiej 71. Łącznie mogą one przyjąć 241 dzieci. Rodzice maluchów uczęszczających do publicznej placówki płacą za ich miesięczny pobyt 300 zł (w przypadku jednego dziecka) lub 150 zł, jeśli mają dwoje lub więcej dzieci korzystających z opieki w żłobku, publicznym lub niepublicznym przedszkolu lub niepublicznej instytucjonalnej formie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Koszt wyżywienia to nie więcej niż 7 zł dziennie, a wydłużonej ponad 10 godzin dziennie opieki nad maluchem – 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

W 2021 roku wydatki Żłobków Miejskich (bez wydatków majątkowych i remontowych) wyniosły ponad 4,9 mln zł. Oznacza to, iż utrzymanie jednego miejsca dziecka kosztowało ok. 1 790 zł miesięcznie, dodatkowo z budżetu miasta poniesiono wydatki majątkowe i remontowe w wysokości ok. 380,4 tys zł. Na obecny rok natomiast wydatki żłobków publicznych (znowu bez wydatków majątkowych i remontowych) zaplanowano na poziomie niemal 5,4 mln zł – wylicza Agnieszka Paszta, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.   

Proponowanym rozwiązaniem tej sytuacji są planowane od maja nowe stawki opłat za pobyt dzieci w Żłobkach Miejskich. Uwzględnią one zarówno maksymalnie 50 zł wyższy wkład ze strony rodzica, jak i finansowy udział budżetu państwa w wydatkach związanych z wychowaniem dziecka.

W projekcie uchwały zapisano opłatę miesięczną za pobyt w Żłobkach Miejskich w wysokości 750 zł miesięcznie oraz zniżkę w wysokości 100 zł na dziecko, w przypadku gdy dwoje lub więcej dzieci z rodziny korzysta z opieki w żłobku, publicznym lub niepublicznym przedszkolu lub niepublicznej instytucjonalnej formie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Uwzględniona w uchwale kwota zostanie jednak zmniejszona o dofinansowanie z budżetu państwa o wysokości 500 zł miesięcznie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego

Obciążenie budżetu rodziny wynikające z podwyższeniem opłaty za pobyt dziecka w żłobku wzrośnie z 300 zł do 350 zł jeśli na dziecko nie przyznano rodzinnego kapitału opiekuńczego, lub opłaty nie ulegną zmianie i wynosić będą 150 zł jeśli na dziecko przyznano Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Dofinansowanie w ramach Rodzinnego kapitału opiekuńczego można otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje Ci na drugie i kolejne dziecko w rodzinie.

Jak możemy przeczytać w uchwale projektu Rodzinnego kapitału opiekuńczego: ,,Celem kapitału jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.” Kapitał, w tym koszty jego obsługi, są finansowane z budżetu państwa. Na stronie rządowej możemy przeczytać o projekcie: ,,To rodzice zdecydują, czy przeznaczą środki np. na opłacenie miejsca w żłobku, wynagrodzenie dla niani lub pokrycie samodzielnej opieki nad dzieckiem. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa, ale również alternatywę.”

Aby ubiegać się o dofinansowanie, które przysługuje dzieciom nie podlegającym pod rodzinny kapitał finansow, rodzice będą musieli złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Projektem uchwały w sprawie wyższych opłat za żłobki miejskie radni z Gliwic zajmą się 10 marca

Kamery IMPERIUM

Reklama