Gliwicka Policja będzie miała nową siedzibę, w planach również komisariat

0
4089

Trwają ustalenia w sprawie budowy nowej Komendy Miejskiej Policji a także nowej siedziby komisariatu w Sośnicy. Pierwszy z budynków miałby stanąć na Ligocie Zabrskiej, przy skrzyżowaniu ul. św. Jacka oraz ul. Górnej. Na komisariat przeznaczono nieruchomość w Sośnicy przy ul. Wielickiej, w miejscu dawnego TESCO.

Prace nad przekazaniem Policji terenów pod budowę komendy i komisariatu rozpoczął jeszcze Janusz Moszyński, pełniący wówczas funkcję prezydenta. Wraz z nim nad tą inwestycją, z ramienia Urzędu, pracowała Aleksandra Wysocka, dzisiaj zastępca prezydenta miasta. Jak się dowiedzieliśmy, pani prezydent nadal osobiście nadzoruje temat budowy nowej siedziby komisariatu.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami przygotował wniosek do Wojewody Śląskiego dotyczący regulacji prawnych to jest przekazania działki, która jest własnością miasta Gliwice na rzecz Skarbu Państwa – w trwały zarząd Policji. Wniosek ten zostanie podpisany przez prezydent Gliwic i przekazany wojewodzie dopiero wtedy, gdy Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ostatecznie potwierdzi zainteresowanie wyżej wymienioną działką – wyjaśnia Łukasz Oryszczak, rzecznik prasowy prezydenta.

Na siedzibę Komendy Urząd Miejski zaproponował trzy lokalizacje. Po wstępnych oględzinach terenów Komenda Główna Policji zainteresowała się działką zlokalizowaną przy skrzyżowaniu ul. św. Jacka oraz ul. Górnej (Obręb Ligota Zabrska).

– Aktualnie trwa ocena proponowanej przez samorząd nieruchomości pod kątem jej przydatności dla obiektu Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. W tym celu prowadzone są m.in. badania geotechniczne oraz analiza terenu. Po zakończeniu tych czynności, opracowanie zostanie przekazana do Biura Logistyki Policji KGP, celem podjęcia ostatecznych decyzji – wyjaśnia podkom. Magdalena Wiśniewska z Zespołu Prasowego KWP w Katowicach.

Na badania geotechniczne gruntu Policja otrzymała dotację z miasta.

Z chwilą otrzymania pozytywnej opinii z Komendy Głównej Policji, działka zostanie przekazana Policji. Wtedy zostaną podjęte działania związane z budową nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, która miałaby powstać w ciągu najbliższych pięciu lat.

Podobne są uzgodnienia dotyczące budowy komisariatu przy ul. Wielickiej. Działka nr 736/4, obr. Sośnica stanowi własność miasta Gliwice i została wydzielona geodezyjnie na zlecenie miasta w uzgodnieniu z przedstawicielami Policji, tak aby jej parametry były optymalne do budowy komisariatu. Policja potwierdziła zainteresowanie i ta działka również jest ujęta we wniosku do Wojewody Śląskiego, o którym mowa powyżej.

Aktualnie trwa ocena proponowanej przez samorząd nieruchomości przy ul. Wielickiej pod kątem jej przydatności dla budynku komisariatu. Planuje się, iż z chwilą pozytywnej opinii jednostki nadrzędnej, nowa siedziba Komisariatu V Policji w Gliwicach powstanie w ciągu kilku najbliższych lat – dodaje podkom. Magdalena Wiśniewska.