Gliwicka Platforma Partycypacyjna: znamy czcionkę, czy wiemy jaka będzie zawartość?

Spotkanie w sprawie Gliwickiej Platformy Partycypacyjnej budziło emocje jeszcze zanim się odbyło. Miedzy innymi o nim rozmawialiśmy w Radio Imperium z Ewą Weber, zastępcą prezydenta miasta. Rozmowy możecie wysłuchać tutaj.

Jak można było przeczytać w zaproszeniu skierowanym do członków Rad Dzielnic Miasta Gliwice, tematem i celem spotkania było przedstawienie Gliwickiej Platformy Partycypacyjnej, nowego narzędzia, nad którym rozpoczęły się prace. Zaproszeni zostali przedstawiciele rad dzielnic a w spotkaniu wzięli udział także członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Redakcja naszego portalu również wystąpiła z prośbą i otrzymała zgodę na udział w spotkaniu.

Zastępca prezydenta, Ewa Weber przedstawiając platformę decydujMYrazemGliwice zaznaczyła, że pomysły zostały wypracowane w wyniku wspólnych prac i spotkań z mieszkańcami. Proponowana wersja narzędzia przygotowana przez Centrum 3.0 ma uwzględniać potrzeby mieszkańców, Rad i Urzędu Miasta. Prezydent Weber podkreśliła, że zarząd miasta chce iść w kierunku partycypacji obywatelskiej i rozwijać te metodę współpracy.

Jak tłumaczyła Marta Kryś, dyrektorka Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych – Centrum 3.0, platforma decydujMYrazemGliwice.pl ma być przestrzenią, na której będzie można znaleźć wszelkie informacje dotyczące partycypacji w mieście. Znajdą się tam wiadomości związane z Gliwickim Budżecie Obywatelskim, Gliwickiej Inicjatywie Lokalnej, możliwej współpracy z Radami Dzielnic czy wolontariatami. Według planów formularze do złożenia wniosków w najbliższej edycji GBO można będzie znaleźć już na gliwickiej platformie, równocześnie ma bowiem wystartować strona i nabór formularzy. A w kolejnych miesiącach będą uruchamiane kolejne elementy strony.

Na spotkaniu poruszono również temat wizualnej stronę platformy: przedstawiono, jaka będzie wykorzystywana kolorystyka, krój pisma oraz stylistyka grafik, które zapewnią spójność z aktualnymi materiałami promocyjnymi miasta. Według zapewnień portal ma być atrakcyjny dla mieszkańców a język używany na stronie ma być bardziej czytelny dla obywateli, niż język stosowany na przykład w Biuletynie Informacji Publicznej.

Organizatorzy spotkania poprosili uczestników o rozpowszechnianie informacji dotyczących platformy, poprosili również by wszelkie uwagi i propozycje do projektu przesyłać na adres gods@gods.gliwice.pl do 31 marca bieżącego roku.

Po omówieniu prezentacji goście mogli zadawać pytania dotyczące inicjatywy. Poruszony został temat prawa do informacji i opiniowania przez mieszkańców różnych inwestycji postępowania środowiskowego. Michał Szewczyk z Rady Dzielnicy Wójtowa Wieś podkreślił, że takie projekty często budzą emocje, ponieważ (…) mieszkańcy często bardzo późno dowiadują się o możliwości opiniowania takich projektów, albo już po czasie. Zauważył, że szybkie przekazanie informacji między mieszkańcami a Urzędem będzie korzystne dla obu stron. Podkreślił również, że bardzo ważne jest zawiadamianie mieszkańców o powodach planowanych wycinek i dokładnych informacjach, kto jest odpowiedzialny za teren, na którym trwają. Na przykładzie współpracy Rady z Zarządem Dróg Miejskich oraz Miejskim Zarządem Usług Komunalnych w Gliwicach

Tomasz Herud, prezes Gliwickiej Rady Rowerowej i radny dzielnicy Sikornik oraz Krystyna Sowa, radna dzielnicy Łabędy zauważyli, że po stworzeniu takiej platformy należy przenosić możliwość zgłaszania uwag, a nie powielać kanały, co mogłoby utrudnić odbiór sugestii.

Swoje uwagi do projektu zgłaszała również Małgorzata Konior, Przewodnicząca Zarządu Rady Dzielnicy Śródmieście, zaznaczając, że ważnym elementem strony powinna być przestrzeń do komunikowania się mieszkańców z radnymi

W środę 16.02 naszym gościem w Radio IMPERIUM był Przemysław Hojowski, przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Sikornik, który opowiadał o spotkaniu i jego odbiorze proponowanego rozwiązania. Na tę chwilę nie funkcjonuje, mamy tylko taki zarys i zapewnienie, że pracownicy Centrum 3.0 intensywnie pracują nad tą platformą partycypacyjną – powiedział nam przewodniczący.

22 marca odbędzie się Forum Lokalnych Liderów Społecznych, na którym ma zostać zaprezentowana platforma.

W sprawie spotkania pojawiło się wiele komentarzy w mediach społecznościowych. Poprosiliśmy o komentarze w sprawie mieszkańców Gliwic, wyniki opublikujemy już jutro.

Na spotkaniu przedstawiono również przykłady platform partycypacyjnych, które funkcjonują w innych miastach w Polsce. Sprawdźcie koniecznie jak wyglądają platformy partycypacyjne Obywatelski Kraków, Wrocław rozmawia, Idea Kielce.

Słuchaj Radia, Oglądaj Telewizję Imperium! Kamera na miasto i jego mieszkańców tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci IMPERIUM Telecom.

Kamery IMPERIUM

Reklama