Gliwice wyłączą oświetlenie uliczne. Dla obrony finansów miast

Gliwice solidarnie z wieloma polskimi samorządami zwracają uwagę na rosnące problemy finansowe. 1 grudnia w naszym i kilkudziesięciu innych miastach zgaśnie oświetlenie uliczne.  Celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia jakie niesie ze sobą osłabianie miejskich budżetów.

Na wczorajszej sesji miejscy radni przyjęli uchwałę zawierającą apel do rządu RP wzywający do zawarcia porozumienia w sprawie budżetu Unii Europejskiej. W przygotowanym na wniosek prezydenta Gliwic i grupy radnych tekście czytamy, że efektem braku porozumienia w kwestii uznania zasady praworządności, a co za tym idzie budżetu Unii Europejskiej na najbliższe lata, będzie pozbawienie naszego miasta ogromnych środków przeznaczonych na rozwój oraz walkę z kryzysem związanym z pandemią koronawirusa. Podobnej treści apele przyjmowane są obecnie przez wiele samorządów zrzeszonych w Związku Miast Polskich.

Miasto Gliwice korzysta z funduszy unijnych, od kiedy tylko stały się dostępne. Od początku członkostwa w UE Gliwice pozyskały z tego źródła kwotę ponad 1 miliarda zł, realizując duże projekty inwestycyjne, takie jak np. Nowe Gliwice, modernizacja kanalizacji czy Drogowa Trasa Średnicowa, ale również szereg  działań w dziedzinie edukacji. Warto pamiętać, że po środki unijne sięga nie tylko miasto. Dzięki projektom centralnym powstały chociażby autostrady A1 i A4, ogromne środki unijne pozyskiwała i pozyskuje Politechnika Śląska, środki pomocowe zasilają też bezpośrednio wiele gliwickich firm.

Kolejny budżet unijny to nie tylko kontynuacja polityki spójności, ale również Fundusz Odbudowy, który ma wesprzeć walkę ze skutkami obecnej pandemii, pobudzić gospodarkę i ochronić miejsca pracy. Dlatego też wynegocjowane obecnie kwoty w wieloletnim budżecie Unii Europejskiej oraz Funduszu Odbudowy, w wysokości 159 mld euro wsparcia na rzecz Polski, są w ocenie gliwickich samorządowców niebywałą szansą dla rozwoju nie tylko w ujęciu ogólnokrajowym,  ale oznaczają także nowe możliwości dla naszego miasta i jego mieszkańców.

Gliwice przyłączą  się również do innej samorządowej akcji mającej na celu zwrócenie uwagi rządzących i mieszkańców na trudną sytuację finansową miejskich budżetów oraz zagrożenia wynikające z pozbawienia samorządów środków unijnych. 1 grudnia o godzinie 17.00 zgasną symbolicznie światła i latarnie w wybranych punktach kilkudziesięciu polskich miast. Tego dnia w Gliwicach przez jedną godzinę wyłączone będzie oświetlenie ul. Zwycięstwa oraz iluminacja Urzędu Miejskiego. Akcja ma pokazać, do jakich konsekwencji może prowadzić kontynuowanie polityki osłabiania finansów samorządów oraz nieodpowiedzialne podejście do utrzymania dostępności środków unijnych.

źródło: UM Gliwice

Kamery IMPERIUM

Reklama