Czy przyciski przy przejściach dla pieszych powrócą do automatycznego trybu?

Jeszcze na początku pandemii koronawirusa Gliwice – podobnie jak inne śląskie miasta – zastosowały szereg prewencyjnych rozwiązań. Wśród nich znalazło się także przełączenie przycisków przy przejściach dla pieszych na tryb automatyczny. Takie rozwiązanie funkcjonowało do końca sierpnia. Wówczas powrócono do tradycyjnego, dotykowego uruchamiania zielonego światła dla pieszych. Czym spowodowana była taka decyzja?

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wyjaśnia, że przywrócenie dotykowego uruchamiania przycisków spowodowane było wrześniowym zwiększeniem natężenia ruchu na gliwickich ulicach.

Dodaje także, że mimo automatycznego trybu uruchamiania świateł piesi z przyzwyczajenia i tak dotykali przycisków. Obecnie mogą to robić w bezpieczniejszy sposób – łokciem, reklamówką czy fragmentem rękawa. Ponieważ – zdaniem ZDM – przyciski są na tyle czułe, że nie wymagają uruchamiania ich dłonią.

Na ten moment nie ma decyzji o przywróceniu ich automatycznego uruchamiania. Zarząd Dróg Miejskich nie wyklucza jednak powrotu takiego rozwiązania.

Kamery IMPERIUM

Reklama