Czas na wiosenne porządki również na ulicach

Zamiatarki wyjechały na ulice Gliwic! Sprzątanie rozpoczęto od głównych dróg miejskich. W tym tygodniu marca (14-20.03.2022) oczyszczone zostaną ulice Wrocławska, Pszczyńska, Toszecka, Tarnogórska, Strzelców Bytomskich i Jedności. Za porządki odpowiedzialnych jest trzech wykonawców, którzy zamiotą aż 3 mln metrów kwadratowych jezdni.

Równolegle trwają prace porządkowe na gliwickich chodnikach i w pasach zieleni.

Warto zwracać uwagę i stosować się do ustawionych w mieście znaków informujących o zakazie zatrzymywania na czas sprzątania. Stosowanie się do nich, pozwoli wykonawcom, którzy są odpowiedzialni za utrzymanie czystości w naszym mieście, solidnie i bez przeszkód wywiązać się ze swojej pracy.

Kamery IMPERIUM

Reklama