Chroń wodomierz przed niskimi temperaturami

O zabezpieczenia urządzeń wodociągowych w należytym stanie, zgodnie z przepisami, muszą zadbać właściciele nieruchomości i administratorzy budynków. Okres zimowy jest szczególny. Wodomierze należy chronić przed minusowymi temperaturami. – Ostrzega gliwickie PWiK

Co można zrobić?

Oto kilka ważnych wskazówek, które pozwolą uniknąć strat materialnych powstałych w wyniku awarii zamarznięcia przyłącza wodociągowego w pomieszczeniach. Gdy temperatura powietrza spada poniżej zera należy:

– zamykać i uszczelnić okna oraz drzwi,
– ocieplić odcinek przyłącza i wodomierz znajdujący się w nieogrzewanym pomieszczeniu
za pomocą izolacji typu: wełna mineralna, styropian, otulina z poliuretanu,
– podnieść temperaturę w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz główny, 
– temperatura w pomieszczeniu z zestawem wodomierzowym nie powinna być niższa
niż +4°C.
– w przypadku posiadania systemów nawadniania zieleni, należy zwrócić uwagę
na odwodnienie instalacji oraz zachowanie sprawności elementów typu zraszacze, złączki itp.

Niesprawność urządzeń może doprowadzić do niekontrolowanego wycieku wody, strat materialnych oraz znacznych kosztów za dostarczoną wodę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wodomierza przez mróz i związanej z tym konieczności jego wymiany należy skontaktować się ze służbami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach.

źródło: PWiK Gliwice

Oglądaj „Flesza” o każdej pełnej godzinie. Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci Imperium Telecom.

Kamery IMPERIUM

Reklama