Budowa nowego Centrum Przesiadkowego zrewolucjonizuje centrum Gliwic. Co się zmieni?

0
273
Fot. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

To będzie prawdziwa rewolucja drogowa w centralnej części naszego miasta. Na jej efekty przyjdzie poczekać około dwóch lat. Zmiany będą spektakularne, nie tylko ze względu na estetykę, ale przede wszystkim na rozwiązania drogowe, które zostaną wprowadzone. Wszystko dzięki realizacji nowoczesnego systemu komunikacyjnego, integrującego funkcjonalnie i przestrzennie wszystkie środki transportu publicznego włącznie z ruchem pieszym i rowerowym oraz parkingami.

W siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, dyrektor jednostki Anna Gilner podpisała umowę z wiceprezesem Arkadiuszem Kierkowiczem reprezentującym Zarząd Eurovia Polska SA oraz Krzysztofem Szczepanikiem – dyrektorem Oddziału Silesia Eurovia Polska SA – wykonawcą, który przeprowadzi roboty budowlane w ramach zadania pn. Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Szacunkowy koszt tej inwestycji to ponad 41 mln zł.

Przebudowa układu drogowego dla realizowanego Centrum Przesiadkowego – po południowej stronie dworca kolejowego, za którą odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Miejskich, obejmuje ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, fragment ul. Zwycięstwa, plac przed dworcem PKP, ul.: Okopową i Na Piasku. Zmiany dotyczyć będą także placu Piastów, odcinka ulic: Jagiellońskiej, Piwnej oraz ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Gen. Leona Berbeckiego na odcinku od Alei Przyjaźni do ul. Fredry.

Zmiany, metamorfozy i nieuniknione utrudnienia w ruchu, to wszystko czeka nas przez najbliższe 24 miesiące.

Bus-pasy czy zmienna ilość pasów ruchu dostosowana do potrzeb wynikających z przeprowadzonych wcześniej analiz ruchu  – tak będzie wyglądała po przebudowie, w wielkim skrócie, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. Nie mniejsze zmiany obejmą ul. Zwycięstwa, gdzie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Getta Warszawskiego do skrzyżowania z ulicą Dubois zlikwidowane zostanie torowisko oraz przystanek autobusowy, a po wschodniej stronie ul. Zwycięstwa,  powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Plac Piastów  zmieni się nie do poznania. Zlikwidowana zostanie obecna forma węzła przesiadkowego. W nowym wydaniu, na placu Piastów, ruch poprowadzony będzie na zasadzie jednokierunkowego przejazdu. Nie zabraknie także ciągów pieszo-rowerowych. Zmiany obejmą także ul. Okopową, którą czeka rozbudowa na odcinku: od skrzyżowania z placem Piastów w kierunku budynku dworca kolejowego. Projektant przewidział połączenie dotychczas nieprzejezdnej ul. Okopowej z pętlą przy placu dworcowym. Ruch po niej odbywał się będzie w jednym kierunku – od placu Piastów do placu dworcowego.

Kolejny etap robót związany będzie z przebudową ul. Na Piasku gdzie powstaną miejsca postojowe zarówno po wschodniej jak i zachodniej stronie ulicy. I wreszcie plac przed dworcem PKP, który stanie się obszarem o jednolitej nawierzchni z płyt granitowych, z przeznaczeniem wyłącznie dla pieszych i rowerzystów, a także z ustawioną fontanną, z której woda tryskać będzie do wysokości 4 metrów z 20 strumieni. Po wschodniej stronie placu, na przedłużeniu ul. Zwycięstwa powstanie pętla, na której zlokalizowane zostaną przystanki autobusowe linii A4, a także miejsca do krótkiego postoju, tzw. kiss&ride (pocałuj i jedź).

W ramach realizacji inwestycji nie zabraknie też zieleni. Nasadzone zostaną tulipanowce amerykańskie, głogi pośrednie, glediczje oraz platany klonolistne. Swoje miejsce znajdą także rośliny cebulowe  – mieszanki składające się z narcyzów, czosnków ozdobnych oraz krokusów wielkokwiatowych. Wypełnią one każdą wolną przestrzeń.

Zmiany, wprowadzone po południowej części dworca PKP sprawią, że ten kwartał miasta będzie nie tylko nowoczesny i funkcjonalny, ale także zielony. Wszystko na miarę XXI wieku.

(Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach)

Oglądaj „Flesza” o każdej pełnej godzinie. Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci Imperium Telecom.