40-lecie Wspólnoty Magnificat

W sobotę, 20 stycznia 2024 roku, w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach, odprawiono mszę świętą z okazji 40-lecia istnienia wspólnoty “Magnificat”. Mszy przewodniczył biskup Andrzej Iwanecki.

Sobotnie nabożeństwo było okazją do spotkania i podziękowania za 40 lat działalności.

” W grudniu 1983 r. w wyniku ewangelizacji, w której uczestniczyły osoby z różnych parafii gliwickich, zawiązała się wspólnota (ok. 400 osób), którą podzielono na 40 grup formacyjnych prowadzonych przez przygotowanych uprzednio animatorów. Wszystkie osoby, które znalazły się w tej wspólnocie zaprosiły Jezusa do swojego życia i pragnęły dalej pogłębiać z Nim swoje relacje.  Pierwszy moderator Wspólnoty O. Jan Mikrut CSRS ukierunkował nas na Ruch Światło – Życie, do którego weszliśmy i trwamy do dzisiaj, a który kładzie nacisk na formację w małej grupie oraz na podejmowanie służby we Wspólnocie i w parafii zwanej diakonią. Wspólnota weszła w ten Ruch zachowując doświadczenie Odnowy w Duchu Św. i przyjęła nazwę Magnificat jako wyraz przywiązania do Maryi.” [źródło: www.krzyz-gliwice.pl]

– Był to moment wielkiego działania Ducha Świętego, który 40 lat temu poruszył wiele serc w tej parafii i tak powstała wspólnota Magnificat. Dzięki niej wiele duchowego dobra w naszej parafii i w naszym mieście Pan Bóg uczynił – powiedział na początku nabożeństwa o. Stanisław Madejczyk CSsR, proboszcz parafii redemptorystów w Gliwicach a także moderator wspólnoty.

Obecnie Wspólnota liczy ponad 70 osób – jej skład znacznie się zmniejszył przed laty wraz z podziałem na wspólnotę młodych i starszych, przy których pozostała nazwa „Magnificat”. Co kilka lat Wspólnota organizuje otwarte seminaria Odnowy Życia w Chrystusie, po których dołączają do nowe osoby (po ostatnim seminarium dołączyło 12 osób).

Mszy świętej dziękczynnej przewodniczył biskup pomocniczy Andrzej Iwanecki, który wygłosił kazanie:

“Potrzebujemy ludzi, którzy w pokorze serca, poprzez modlitwę przyjmą entuzjazm Ducha Świętego obecnego w swoim kościele. Potrzeba również uważnego spoglądania na siebie wzajemnie i zasłuchania się tego, co mówi Duch do narodów. Potrzeba jedności w myśleniu, mówieniu i czynieniu, przede wszystkim jedności w wierze, nadziei i miłości, których źródłem zawsze jest Bóg.”

Po nabożeństwie obchody przeniosły się do domu parafialnego, gdzie był czas na rozmowy i wspólne przeglądanie np. albumów ze zdjęciami.

Premiera relacji z wydarzenia we wtorek, 23 stycznia 2024 roku, o godz. 16:00.

40-lecie Wspólnoty Magnificat:

Słuchaj Radia, Oglądaj Telewizję IMPERIUM! Kamera na miasto i jego mieszkańców tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci IMPERIUM Telecom.

Kamery IMPERIUM

Reklama