Wilcze Doły na sesji Rady Miasta. Czy apel do prezydenta zostanie wysłany?

Jutro odbędzie się sesja rady miasta Gliwice. To ważny moment dla społeczników, którzy poruszają kwestię budowy zbiornika retencyjnego na Wilczych Dołach. Jutro po raz pierwszy, odkąd poruszyli temat inwestycji, która według nich jest przeszacowana, zostanie on poruszony na Sesji Rady Miasta.

5 radnych złożyło wniosek  dotyczący przesłania apelu do prezydenta miasta o tymczasowe wstrzymanie realizacji inwestycji pn.: ”Suchy zbiornik retencyjny na Potoku Wójtowianka w Gliwicach” do czasu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia wad w dokumentacji projektowej wykazanych w ekspertyzach przekazanych przez mieszkańców oraz o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia i usunięcia tych wad. Taki też o to punkt znalazł się w porządku obrad.

 Radni zagłosują za tym, czy takowy apel wysłać. Jeśli większość radnych będzie za – nie jest to równoznaczne, że inwestycja zostanie wstrzymana. Nastroje są tym bardziej stonowane, gdyż na przed sesyjnym spotkaniu Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska z udziałem strony społecznej Prezydent Miasta zaopiniował negatywnie projekt uchwały. Podobnie zaopinowała w głosowaniu Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska. 

Ponad to Wiceprezydent miasta Mariusz Śpiewok poinformował, że wg metodologii wyliczeń na które powołuje się strona społeczna, zbiornik powinien być jeszcze większy.

Zapowiada się długa dyskusja, na temat Wilczych Dołów na jutrzejszej sesji. Transmisję z obrad będziecie mogli państwo oglądać na antenie Telewizji Imperium

Kamery IMPERIUM

Reklama