Pizza nie tylko na wynos? Śląski Związek Gmin i Powiatów apeluje do Rządu o stopniowe zniesienie obostrzeń

Śląski Związek Gmin i Powiatów wydał oficjalne stanowisko w sprawie konieczności zniesienia obostrzeń i ograniczeń w działalności dla prowadzących obiekty sportowe, instytucje kultury oraz dla przedsiębiorców. Pomysłodawcą apelu do polskiego rządu jest prezydent Gliwic, Adam Neumann, który podczas ostatniego zebrania Zarządu zgłosił taki wniosek. Pomysł został jednogłośnie przyjęty.

Obecnie Śląski Związek Gmin i Powiatów zrzesza 141 jednostek samorządu terytorialnego z województwa śląskiego (w tym wszystkie miasta na prawach powiatu), a swoim zasięgiem obejmuje teren zamieszkały przez ponad 4 mln osób. Głównym przesłaniem ŚZGiP jest praca na rzecz dobra publicznego w województwie śląskim. Jest on największą regionalną organizacją samorządową w Polsce.

Fragment stanowiska Zarządu Związku z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie: konieczności zniesienia obostrzeń i ograniczeń w działalności dla prowadzących obiekty sportowe, instytucje kultury oraz dla przedsiębiorców (źródło: ŚZGiP)

“Wobec pogarszającej się sytuacji gospodarczej w kraju oraz coraz gorszej sytuacji finansowej polskich przedsiębiorców spowodowanej wprowadzonymi przez Rząd RP obostrzeniami dla firm w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, przy utrzymującej się od kilku tygodni mniejszej liczbie wykrytych przypadków zachorowań na COVID-19, samorządowcy zrzeszeni w Śląskim Związku Gmin i Powiatów apelują o niezwłoczne, stopniowe znoszenie obostrzeń i ograniczeń w działalności polskich przedsiębiorców, instytucji kultury i sportu.

Wobec sytuacji w jakiej znalazły się przedsiębiorstwa, instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów apeluje do Rządu RP o niezwłoczne znoszenie tych ograniczeń, które są nieefektywne i wprowadzane w sposób nielogiczny, a które szkodą polskiej gospodarce. Zwracamy się zatem z wnioskiem o:

  • otwarcie dla widzów obiektów sportowych, w tym hal oraz stadionów, na których z zachowaniem reżimu sanitarnego można przyjąć co najmniej ¼ kibiców. Znaczącą częścią dochodów obiektów sportowych, często zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, są wpływy z biletów. Zachowując obostrzenia higieniczno-sanitarne oraz odpowiednie odstępy pomiędzy kibicami dajemy tym obiektom możliwość przynajmniej częściowego ograniczenia strat;
  • otwarcie teatrów i filharmonii (¼ zajętych miejsc) oraz muzeów i bibliotek. W tych obiektach należałoby wprowadzić ograniczenia dotyczące liczby osób analogiczne jak w kościołach;
  • otwarcie hoteli, w których przy zachowaniu odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych można w bezpieczny sposób przyjmować gości;
  • otwarcie restauracji z zachowaniem odpowiednich obostrzeń;
  • otwarcie tych wszystkich gałęzi gospodarki, których działalność może być prowadzona w odpowiednim reżimie sanitarnym, w tym przede wszystkim związanych z poprawą kondycji fizycznej i działalnością kulturalną.”

Oglądaj „Flesza” o każdej pełnej godzinie. Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci Imperium Telecom.

Kamery IMPERIUM

Reklama