Utrudnienia na Zabrskiej. Przed nami kolejny etap pożegnania z torowiskami

Choć minęło już ponad 10 lat od oficjalnego zawieszenia kursowania tramwajów w Gliwicach, to wciąż na ulicach został po nich ślad. Szyny tramawajowe znikają sukcesywnie przy okazji remontów kolejnych ulic.

W ostatnim tygodniu stycznia, w poniedziałek 25 stycznia, mają ruszyć prace związane z remontem kolejnego odcinka ul. Zabrskiej. Z tego powodu zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic: Błogosławionego Czesława, Hutniczej i Zabrskiej do wiaduktu nad torami kolejowymi. Realizacja prac będzie wiązała się z szeregiem zmian w organizacji ruchu. 

Objazd poprowadzony zostanie ulicami: Jagiellońską, Hlubka, Piwną, Traugutta i Dąbrowskiego.

źródło: ZDM w Gliwicach

Tak jak w przypadku realizacji prac w I etapie remontu ul. Zabrskiej, tak i teraz roboty rozpoczną się od demontażu torowiska i wymiany infrastruktury podziemnej.
Na czas robót wprowadzone zostaną także dodatkowe zmiany w organizacji ruchu na ulicach przyległych do remontowanego odcinka:
– ul. Błogosławionego Czesława od ul. Zabrskiej do ul. Paulińskiej – ruch dwukierunkowy,
– ul. Paulińska – wyznaczony zostanie ruch tylko w jednym kierunku do ul. Franciszkańskiej.
Ruch pieszych zostanie utrzymany tylko jedną stroną wiaduktu. Przystanki autobusowe linii A4 zostaną przeniesione na ul. Franciszkańską i Jagiellońską.

W 2020 roku zakończył się I etap przebudowy ul. Jagiellońskiej. W jego trakcie wymieniono nawierzchnię jezdni i chodników, przebudowano oświetlenie uliczne i wymieniono infrastrukturę podziemną. Powstał także odcinek ścieżki rowerowej i zatoki autobusowe. Ulica wzbogaciła się także o nowe nasadzenia drzew i krzewów. [źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach]

Oglądaj „Flesza” o każdej pełnej godzinie. Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci Imperium Telecom.

Kamery IMPERIUM

Reklama