Radiostacja do remontu. Najważniejszy zabytek w Gliwicach przejdzie “lifting”

Na początku grudnia pojawiały się pogłoski, że Radiostacja zostanie rozebrana za trzy lata. Zapytany przez naszą redakcję rzecznik Prezydenta Miasta, Łukasz Oryszczak, wówczas krótko i dobitnie skomentował owe doniesienia – “To bujda!” – usłyszeliśmy podczas rozmowy telefonicznej.

Teraz na swojej stronie internetowej gliwicki magister zamieścił komunikat dotyczący planowanego remontu gliwickiej Radiostacji.

“W 2020 roku miasto podjęło kroki zmierzające do poddania wieży renowacji i w grudniu powierzyło obowiązek menadżera projektu Śląskiej Sieci Metropolitalnej, która w pierwszym etapie przygotuje i przeprowadzi w imieniu miasta postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prace projektowe konieczne do wykonania ekspertyzy stanu technicznego Radiostacji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, renowacja masztu Radiostacji powinna rozpocząć się w drugim kwartale 2021 r., a zakończyć w 2022 r. W ramach prac zostanie wykonana ekspertyza stanu technicznego obiektu, wymienione zostaną instalacje oświetlenia i odgromowa, a drewniany maszt będzie zaimpregnowany. Według wstępnych szacunków koszt inwestycji to niemal 2 mln zł. Zostanie sfinansowana z budżetu miasta.” [źródło: UM Gliwice]

Radiostacja to wizytówka Gliwic, wykorzystywana od lat w identyfikacji wizualnej miasta. Przez większość społeczeństwa kojarzona przez pryzmat wydarzeń z 1939 roku – tzw. prowokacji gliwickiej. Obiekt przy ul. Lublinieckiej pomimo tego, że historyczny to zarządza nim Śląska Sieć Metropolitalna a nie Muzeum w Gliwicach, które jest jej kustoszem. Radiostacja jest uważana za najwyższą na świecie budowlę drewnianą. Do jej budowy użyto drewna modrzewiowego. Jej konstrukcję połączyło ponad 16 tysięcy mosiężnych śrub. Pomimo sędziwego wieku Radiostacja wciąż pracuje na swoje utrzymanie – jako stacja przekaźnikowa BTS. Z jej usług korzystają m.in. operatorzy komórkowi. Gliwicka Radiostacja znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki, Liście Pomników Historii i jest pod stałym nadzorem Śląskiego Konserwatora Zabytków. 

Oglądaj „Flesza” o każdej pełnej godzinie. Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci Imperium Telecom.

Kamery IMPERIUM

Reklama