Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gliwicach

18 Maja 2024r. w sali obrad Cechu spotkali się członkowie Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gliwicach na kolejnym sprawozdawczo-wyborczym zebraniu. W zebraniu wzięli udział również goście.

Obrady rozpoczęły się od przedstawienia sprawozdania z działalności Zarządu za ubiegły rok, następnie przedstawiono sprawozdanie z komisji rewizyjnej, finansowe za 2023 i plan na 2024, z komisji mandatowo-skrutacyjnej, jak również udzielono absolutorium dla Zarządu oraz podjęto kilka uchwał. 

Zebranie swoją obecnością zaszczyciła prezydent Gliwic – Katarzyna Kuczyńska Budka z mężem – posłem Borysem Budką.

Delegaci wysłuchali, a potem zatwierdzili sprawozdanie za rok 2023.

Uhonorowali również zasłużonych członków Cechu oraz przedstawili plany na przyszłość.

Zobaczcie relacje w TV Imperium

Kamery IMPERIUM

Reklama