W Gliwicach mogą powstać dwa nowe przystanki kolejowe w ramach programu “Kolej Plus”

W Gliwicach mogą powstać dwa nowe przystanki kolejowe. To tylko niektóre z 15 propozycji zgłoszonych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach rządowego programu “Kolej Plus”. Pierwszy z nowych przystanków miałby powstać przy ul. Generała Józefa Bema w Sośnicy. Jego zadaniem byłoby usprawnienie dostępu do podróży na trasie Katowice-Gliwice. Natomiast drugi przystanek kolejowy miałby zostać zlokalizowany w Czechowicach. Usprawniłby on możliwość podróży na trasie Katowice-Gliwice-Pyskowice.

Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostało łącznie 79 projektów. Z czego 18 z samego województwa śląskiego, w tym 15 z obszaru Metropolii. Zadowolenia z tego faktu nie kryje zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rządowy program “Kolej Plus” zakłada pokrycie z budżetu państwa maksymalnie 85% kosztów inwestycji. Natomiast co najmniej 15% stanowić będzie wkład własny jednostek samorządu terytorialnego – w tym także Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ponadto znaczna część inwestycji zostanie sfinansowana z budżetu PKP PLK. W gestii gmin pozostanie natomiast budowa infrastruktury towarzyszącej, takiej jak dojścia piesze i rowerowe do nowych przystanków.

Projekty zgłoszone do rankingu zostaną wybrane do lutego 2022 roku. Z kolei realizacja inwestycji potrwa do 2028 roku.

Oglądaj „Flesza” o każdej pełnej godzinie. Garść informacji z Gliwic tylko w jedynej gliwickiej telewizji dostępnej w sieci Imperium Telecom.

Kamery IMPERIUM

Reklama